นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > jiraporn.kh

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_from14 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"from14.1_Page_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e2214.1","created_at":"2013/08/01 14:47:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/01 14:47:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/01 14:47:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/01 14:47:32 +0700","id":41783,"asset_file_size":248223}
  • Small_vijai_7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vijai_7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e23\u0e15\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23","created_at":"2013/06/20 17:06:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/20 17:06:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/20 17:06:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/20 17:06:09 +0700","id":40777,"asset_file_size":82208}
  • Small_savana {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"savana.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e27\u0e34\u0e08\u0e32\u0e01\u0e43\u0e08","created_at":"2013/06/20 17:04:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/20 17:04:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/20 17:04:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/20 17:04:33 +0700","id":40776,"asset_file_size":66617}
  • Small_sarkonken {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sarkonken.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d","created_at":"2013/02/20 17:20:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/02/20 17:20:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/02/20 17:20:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/02/20 17:20:44 +0700","id":38386,"asset_file_size":64574}
  • Small_oralsar {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"oralsar.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21","created_at":"2013/02/20 17:19:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/02/20 17:19:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/02/20 17:19:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/02/20 17:19:52 +0700","id":38385,"asset_file_size":68894}
  • Small_teera1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"teera1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e35\u0e21\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e20\u0e32\u0e29\u0e13\u0e4c","created_at":"2012/10/09 09:28:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/10/09 09:28:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/10/09 10:02:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/10/09 10:02:09 +0700","id":36158,"asset_file_size":41360}
  • Small_good {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"good.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e3555","created_at":"2012/08/29 09:31:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/08/29 09:31:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/29 10:01:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/29 10:01:50 +0700","id":35734,"asset_file_size":39252}
  • Small_rusan {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rusan.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e14\u0e35","created_at":"2012/08/08 16:41:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/08/08 16:41:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/08 17:01:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/08 17:01:36 +0700","id":35590,"asset_file_size":42318}
  • Small_rachanee {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rachanee.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e14\u0e35\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21","created_at":"2012/08/08 16:40:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/08/08 16:40:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/08 17:01:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/08 17:01:35 +0700","id":35589,"asset_file_size":41560}
ขนาดย่อ: