นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > jiraporn.kh

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_rice {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rice.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e23\u0e48","created_at":"2015/08/12 16:24:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/12 16:24:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/12 16:24:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/12 16:24:10 +0700","id":54281,"asset_file_size":58074}
  • Small_11297883_855338471214097_2052535394_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11297883_855338471214097_2052535394_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e44\u0e15\u0e4b\u0e44\u0e1a\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e4a\u0e32\u0e0b","created_at":"2015/06/18 10:23:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/06/18 10:23:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/18 10:23:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/18 10:23:59 +0700","id":53324,"asset_file_size":53660}
  • Small_expo15_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"expo15_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"research2","created_at":"2015/04/22 14:03:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/22 14:03:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/22 14:03:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/22 14:03:42 +0700","id":52344,"asset_file_size":59345}
  • Small_expo15_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"expo15_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"research1","created_at":"2015/04/22 14:02:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/22 14:02:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/22 14:03:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/22 14:03:02 +0700","id":52343,"asset_file_size":83339}
  • Small_safary {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"safary.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e0b\u0e32\u0e1f\u0e32\u0e23\u0e35","created_at":"2014/04/29 16:11:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/29 16:11:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/29 16:11:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/29 16:11:18 +0700","id":46383,"asset_file_size":69622}
  • Small_siam {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"siam.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2a\u0e22\u0e32\u0e21","created_at":"2014/04/29 16:07:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/29 16:07:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/29 16:08:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/29 16:08:02 +0700","id":46382,"asset_file_size":78828}
  • Small_disney {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"disney.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"disney","created_at":"2014/04/29 16:02:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/29 16:02:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/29 16:04:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/29 16:04:35 +0700","id":46381,"asset_file_size":91613}
  • Small_nrct {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nrct.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e1b\u0e35 57","created_at":"2013/09/28 14:18:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/28 14:18:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/28 14:18:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/28 14:18:10 +0700","id":43000,"asset_file_size":63057}
  • Small_formrdo-ip {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"formRDO-IP.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e49\u0e21\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c\u0e2a\u0e34\u0e19","created_at":"2013/08/08 15:48:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/08 15:48:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/08 15:49:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/08 15:49:00 +0700","id":41944,"asset_file_size":599491}
ขนาดย่อ: