นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > jiraporn.kh

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_กะพ้อ {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e01\u0e30\u0e1e\u0e49\u0e2d.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":null,"description":"\u0e01\u0e30\u0e1e\u0e49\u0e2d","created_at":"2008/11/28 16:33:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:52:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:52:47 +0700","id":11515,"asset_file_size":156626}
  • Small_พันธุ์พืช2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e1e\u0e37\u0e0a2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c\u0e1e\u0e37\u0e0a\u003C/p\u003E","created_at":"2008/11/28 16:31:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:52:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:52:46 +0700","id":11514,"asset_file_size":274574}
  • Small_กวาวเครือขาว {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e01\u0e27\u0e32\u0e27\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e32\u0e27.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e27\u0e32\u0e27\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e32\u0e27\u003C/p\u003E","created_at":"2008/11/25 16:41:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:52:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:52:41 +0700","id":11354,"asset_file_size":90730}
  • Small_กวาวเครือ {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e01\u0e27\u0e32\u0e27\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e27\u0e32\u0e27\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e32\u0e27\u003C/p\u003E","created_at":"2008/11/25 16:26:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:52:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:52:41 +0700","id":11353,"asset_file_size":31161}
  • Small_rubber {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":null,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","created_at":"2008/11/20 14:00:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:40:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:40:54 +0700","id":11282,"asset_file_size":54558}
  • Small_page1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e27\u0e31\u0e27\u003C/p\u003E","created_at":"2008/11/10 16:13:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:38:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 16:36:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 16:36:55 +0700","id":10956,"asset_file_size":97638}
  • Small_img_1591 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_1591.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":null,"description":"\u0e2d.\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c","created_at":"2008/06/18 14:10:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:49:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:49:37 +0700","id":7236,"asset_file_size":4340756}
  • Small_100_2363(1) {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_2363(1).jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":null,"description":"\u0e2d.\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e20\u0e32","created_at":"2008/06/18 13:50:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/06/01 15:39:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/06/01 15:39:59 +0700","id":7234,"asset_file_size":1035786}
  • {"asset_content_type":"image/bmp","asset_file_name":"untitled.bmp","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":null,"description":"\u0e2d.\u0e2a\u0e21\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22","created_at":"2008/06/18 13:49:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:33:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 15:49:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 15:49:32 +0700","id":7233,"asset_file_size":52614}
ขนาดย่อ: