นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > jiraporn.kh

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"1.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e25\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2016/06/17 11:43:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/17 11:43:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/17 11:43:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/17 11:43:26 +0700","id":58224,"asset_file_size":283364}
  • Small_expo2016 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Expo2016.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"researchexpo2016","created_at":"2016/06/17 10:39:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/17 10:39:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/17 10:39:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/17 10:39:29 +0700","id":58223,"asset_file_size":447692}
  • Small_doc1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Doc1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e41\u0e01\u0e19\u0e19\u0e33","created_at":"2016/03/30 14:06:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/30 14:06:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/30 14:06:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/30 14:06:36 +0700","id":57347,"asset_file_size":818596}
  • Small_articles {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"articles.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48","created_at":"2016/02/24 16:24:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/24 16:24:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/24 16:24:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/24 16:24:52 +0700","id":56771,"asset_file_size":674472}
  • Small_iad {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"IAD.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48","created_at":"2016/02/24 16:24:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/24 16:24:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/24 16:24:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/24 16:24:11 +0700","id":56770,"asset_file_size":600356}
  • Small_presentation1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Presentation1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e07","created_at":"2015/10/22 09:16:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/10/22 09:16:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/10/22 09:16:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/10/22 09:16:37 +0700","id":55205,"asset_file_size":28984}
  • Small_melon {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"melon.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e21\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e19","created_at":"2015/08/12 16:26:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/12 16:26:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/12 16:26:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/12 16:26:13 +0700","id":54284,"asset_file_size":61016}
  • Small_rump {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rump.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e0b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14","created_at":"2015/08/12 16:25:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/12 16:25:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/12 16:25:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/12 16:25:32 +0700","id":54283,"asset_file_size":64215}
  • Small_rice1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rice1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01","created_at":"2015/08/12 16:24:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/12 16:24:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/12 16:25:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/12 16:25:01 +0700","id":54282,"asset_file_size":108079}
ขนาดย่อ: