นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > jiraporn.kh

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_1 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"1.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e25\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2016/06/17 11:43:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/17 11:43:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/17 11:43:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/17 11:43:26 +0700","id":58224,"asset_file_size":283364}
 • Ico64_expo2016 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Expo2016.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"researchexpo2016","created_at":"2016/06/17 10:39:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/06/17 10:39:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/06/17 10:39:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/06/17 10:39:29 +0700","id":58223,"asset_file_size":447692}
 • Ico64_doc1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Doc1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e41\u0e01\u0e19\u0e19\u0e33","created_at":"2016/03/30 14:06:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/03/30 14:06:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/03/30 14:06:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/03/30 14:06:36 +0700","id":57347,"asset_file_size":818596}
 • Ico64_articles {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"articles.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48","created_at":"2016/02/24 16:24:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/24 16:24:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/24 16:24:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/24 16:24:52 +0700","id":56771,"asset_file_size":674472}
 • Ico64_iad {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"IAD.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48","created_at":"2016/02/24 16:24:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/24 16:24:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/24 16:24:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/24 16:24:11 +0700","id":56770,"asset_file_size":600356}
 • Ico64_presentation1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Presentation1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e07","created_at":"2015/10/22 09:16:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/10/22 09:16:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/10/22 09:16:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/10/22 09:16:37 +0700","id":55205,"asset_file_size":28984}
 • Ico64_melon {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"melon.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e21\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e19","created_at":"2015/08/12 16:26:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/12 16:26:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/12 16:26:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/12 16:26:13 +0700","id":54284,"asset_file_size":61016}
 • Ico64_rump {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rump.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e0b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14","created_at":"2015/08/12 16:25:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/12 16:25:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/12 16:25:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/12 16:25:32 +0700","id":54283,"asset_file_size":64215}
 • Ico64_rice1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rice1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01","created_at":"2015/08/12 16:24:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/12 16:24:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/12 16:25:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/12 16:25:01 +0700","id":54282,"asset_file_size":108079}
 • Ico64_rice {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rice.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e23\u0e48","created_at":"2015/08/12 16:24:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/08/12 16:24:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/08/12 16:24:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/08/12 16:24:10 +0700","id":54281,"asset_file_size":58074}
 • Ico64_11297883_855338471214097_2052535394_n {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11297883_855338471214097_2052535394_n.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e44\u0e15\u0e4b\u0e44\u0e1a\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e4a\u0e32\u0e0b","created_at":"2015/06/18 10:23:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/06/18 10:23:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/06/18 10:23:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/06/18 10:23:59 +0700","id":53324,"asset_file_size":53660}
 • Ico64_expo15_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"expo15_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"research2","created_at":"2015/04/22 14:03:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/22 14:03:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/22 14:03:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/22 14:03:42 +0700","id":52344,"asset_file_size":59345}
 • Ico64_expo15_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"expo15_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"research1","created_at":"2015/04/22 14:02:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/04/22 14:02:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/04/22 14:03:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/04/22 14:03:02 +0700","id":52343,"asset_file_size":83339}
 • Ico64_safary {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"safary.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e0b\u0e32\u0e1f\u0e32\u0e23\u0e35","created_at":"2014/04/29 16:11:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/29 16:11:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/29 16:11:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/29 16:11:18 +0700","id":46383,"asset_file_size":69622}
 • Ico64_siam {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"siam.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2a\u0e22\u0e32\u0e21","created_at":"2014/04/29 16:07:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/29 16:07:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/29 16:08:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/29 16:08:02 +0700","id":46382,"asset_file_size":78828}
 • Ico64_disney {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"disney.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"disney","created_at":"2014/04/29 16:02:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/04/29 16:02:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/29 16:04:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/29 16:04:35 +0700","id":46381,"asset_file_size":91613}
 • Ico64_nrct {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nrct.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e1b\u0e35 57","created_at":"2013/09/28 14:18:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/09/28 14:18:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/28 14:18:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/28 14:18:10 +0700","id":43000,"asset_file_size":63057}
 • Ico64_formrdo-ip {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"formRDO-IP.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e49\u0e21\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c\u0e2a\u0e34\u0e19","created_at":"2013/08/08 15:48:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/08 15:48:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/08 15:49:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/08 15:49:00 +0700","id":41944,"asset_file_size":599491}
 • Ico64_from14 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"from14.1_Page_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e2214.1","created_at":"2013/08/01 14:47:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/08/01 14:47:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/01 14:47:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/01 14:47:32 +0700","id":41783,"asset_file_size":248223}
 • Ico64_vijai_7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vijai_7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e23\u0e15\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23","created_at":"2013/06/20 17:06:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/20 17:06:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/20 17:06:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/20 17:06:09 +0700","id":40777,"asset_file_size":82208}
 • Ico64_savana {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"savana.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e27\u0e34\u0e08\u0e32\u0e01\u0e43\u0e08","created_at":"2013/06/20 17:04:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/06/20 17:04:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/20 17:04:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/20 17:04:33 +0700","id":40776,"asset_file_size":66617}
 • Ico64_sarkonken {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sarkonken.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d","created_at":"2013/02/20 17:20:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/02/20 17:20:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/02/20 17:20:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/02/20 17:20:44 +0700","id":38386,"asset_file_size":64574}
 • Ico64_oralsar {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"oralsar.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21","created_at":"2013/02/20 17:19:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/02/20 17:19:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/02/20 17:19:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/02/20 17:19:52 +0700","id":38385,"asset_file_size":68894}
 • Ico64_teera1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"teera1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e35\u0e21\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e20\u0e32\u0e29\u0e13\u0e4c","created_at":"2012/10/09 09:28:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/10/09 09:28:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/10/09 10:02:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/10/09 10:02:09 +0700","id":36158,"asset_file_size":41360}
 • Ico64_good {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"good.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e3555","created_at":"2012/08/29 09:31:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/08/29 09:31:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/29 10:01:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/29 10:01:50 +0700","id":35734,"asset_file_size":39252}
 • Ico64_rusan {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rusan.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e14\u0e35","created_at":"2012/08/08 16:41:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/08/08 16:41:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/08 17:01:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/08 17:01:36 +0700","id":35590,"asset_file_size":42318}
 • Ico64_rachanee {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rachanee.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e14\u0e35\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21","created_at":"2012/08/08 16:40:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/08/08 16:40:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/08/08 17:01:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/08/08 17:01:35 +0700","id":35589,"asset_file_size":41560}
 • Ico64_pic {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pic.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27","created_at":"2012/05/04 15:44:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/05/04 15:44:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/05/04 16:01:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/05/04 16:01:52 +0700","id":34593,"asset_file_size":70874}
 • Ico64_coverpage {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"coverpage.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07","created_at":"2012/03/02 16:43:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/03/02 16:43:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/03/02 16:43:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/03/02 16:43:36 +0700","id":33958,"asset_file_size":566551}
 • Ico64_economic1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"economic1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e42\u0e23\u0e04\u0e23\u0e32\u0e01\u0e02\u0e32\u0e27","created_at":"2012/01/31 16:02:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/01/31 16:02:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/31 16:02:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/31 16:02:50 +0700","id":33178,"asset_file_size":22967}
 • Ico64_ruminant-feeds1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"ruminant-feeds1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e21\u0e25\u0e47\u0e14\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21","created_at":"2012/01/31 16:02:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/01/31 16:02:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/31 16:02:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/31 16:02:09 +0700","id":33177,"asset_file_size":22236}
 • Ico64_zn1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Zn1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e01\u0e30\u0e2a\u0e35","created_at":"2012/01/31 16:00:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2012/01/31 16:00:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2012/01/31 16:00:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2012/01/31 16:00:52 +0700","id":33176,"asset_file_size":9908}
 • Ico64_flower {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"flower.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49","created_at":"2011/12/29 11:21:17 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2011/12/29 11:21:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/12/29 11:21:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/12/29 11:21:22 +0700","id":32530,"asset_file_size":49149}
 • Ico64_fingerling {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"fingerling.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e19\u0e34\u0e49\u0e27","created_at":"2011/09/30 16:35:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/09/30 16:35:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/30 16:35:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/30 16:35:05 +0700","id":30506,"asset_file_size":224407}
 • Ico64_orchid {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Orchid.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22\u0e44\u0e21\u0e49","created_at":"2011/09/30 16:16:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/09/30 16:16:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/30 16:16:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/30 16:16:25 +0700","id":30505,"asset_file_size":160163}
 • Ico64_soil {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Soil.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":761,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e34\u0e19","created_at":"2011/09/30 14:08:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/09/30 14:08:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/09/30 14:09:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/09/30 14:09:05 +0700","id":30503,"asset_file_size":143711}
ขนาดย่อ: