นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > jiraporn.kh

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/17 11:43:22 +0700","id":58224,"media_folder_id":761,"commentable":true,"asset_file_name":"1.png","member_only_commentable":false,"updated_at":"2016/06/17 11:43:26 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2016/06/17 11:43:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2016/06/17 11:43:26 +0700","description":"\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e25\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19","asset_file_size":283364}
  • Small_expo2016 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/06/17 10:39:24 +0700","id":58223,"media_folder_id":761,"commentable":true,"asset_file_name":"Expo2016.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2016/06/17 10:39:29 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2016/06/17 10:39:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2016/06/17 10:39:29 +0700","description":"researchexpo2016","asset_file_size":447692}
  • Small_doc1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/03/30 14:06:34 +0700","id":57347,"media_folder_id":761,"commentable":true,"asset_file_name":"Doc1.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2016/03/30 14:06:36 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2016/03/30 14:06:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2016/03/30 14:06:36 +0700","description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e41\u0e01\u0e19\u0e19\u0e33","asset_file_size":818596}
  • Small_articles {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/24 16:24:51 +0700","id":56771,"media_folder_id":761,"commentable":true,"asset_file_name":"articles.png","member_only_commentable":false,"updated_at":"2016/02/24 16:24:52 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2016/02/24 16:24:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2016/02/24 16:24:52 +0700","description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48","asset_file_size":674472}
  • Small_iad {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/02/24 16:24:07 +0700","id":56770,"media_folder_id":761,"commentable":true,"asset_file_name":"IAD.png","member_only_commentable":false,"updated_at":"2016/02/24 16:24:11 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2016/02/24 16:24:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2016/02/24 16:24:11 +0700","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48","asset_file_size":600356}
  • Small_presentation1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/10/22 09:16:34 +0700","id":55205,"media_folder_id":761,"commentable":true,"asset_file_name":"Presentation1.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2015/10/22 09:16:37 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2015/10/22 09:16:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2015/10/22 09:16:37 +0700","description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e07","asset_file_size":28984}
  • Small_melon {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/12 16:26:12 +0700","id":54284,"media_folder_id":761,"commentable":true,"asset_file_name":"melon.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2015/08/12 16:26:13 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2015/08/12 16:26:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2015/08/12 16:26:13 +0700","description":"\u0e40\u0e21\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e19","asset_file_size":61016}
  • Small_rump {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/12 16:25:30 +0700","id":54283,"media_folder_id":761,"commentable":true,"asset_file_name":"rump.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2015/08/12 16:25:32 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2015/08/12 16:25:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2015/08/12 16:25:32 +0700","description":"\u0e0b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e14","asset_file_size":64215}
  • Small_rice1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/12 16:24:57 +0700","id":54282,"media_folder_id":761,"commentable":true,"asset_file_name":"rice1.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2015/08/12 16:25:01 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2015/08/12 16:24:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2015/08/12 16:25:01 +0700","description":"\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01","asset_file_size":108079}
ขนาดย่อ: