นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > jira.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"modified_at":"2011/05/31 15:17:27 +0700","id":4166,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"with_meditation.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:17:27 +0700","media_folder_id":226,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e18\u0e34","created_at":"2008/02/08 14:53:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":774045}
  • {"modified_at":"2011/05/31 15:17:24 +0700","id":4165,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2011/08/03 05:47:47 +0700","group_member_commentable":false,"comment_counter":1,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pray.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/03 05:47:47 +0700","media_folder_id":226,"description":"\u0e1a\u0e17\u0e2a\u0e27\u0e14\u0e21\u0e19\u0e15\u0e4c","created_at":"2008/02/08 14:49:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":6054632}
  • Ico64_r20 {"modified_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","id":1066,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"r20.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","media_folder_id":226,"description":"\u0e01\u0e38\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e1a","created_at":"2007/11/30 15:11:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":7787}
  • Ico64_r8 {"modified_at":"2011/05/31 14:40:37 +0700","id":1060,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"r8.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:37 +0700","media_folder_id":226,"description":"\u0e01\u0e38\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e1a","created_at":"2007/11/30 15:04:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":7216}
ขนาดย่อ: