นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > jira.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"comment_counter":0,"asset_file_size":774045,"member_only_commentable":false,"id":4166,"updated_at":"2011/05/31 15:17:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:17:27 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/02/08 14:53:10 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e18\u0e34","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"with_meditation.pdf","asset_content_type":"application/pdf","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:14 +0700","visibility":null,"media_folder_id":226}
  • {"comment_counter":1,"asset_file_size":6054632,"member_only_commentable":false,"id":4165,"updated_at":"2011/08/03 05:47:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:17:24 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":"2011/08/03 05:47:47 +0700","created_at":"2008/02/08 14:49:31 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e17\u0e2a\u0e27\u0e14\u0e21\u0e19\u0e15\u0e4c","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pray.pdf","asset_content_type":"application/pdf","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:14 +0700","visibility":null,"media_folder_id":226}
  • Small_r20 {"comment_counter":0,"asset_file_size":7787,"member_only_commentable":false,"id":1066,"updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2007/11/30 15:11:59 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e38\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e1a","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"r20.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","visibility":null,"media_folder_id":226}
  • Small_r8 {"comment_counter":0,"asset_file_size":7216,"member_only_commentable":false,"id":1060,"updated_at":"2011/05/31 14:40:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:37 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2007/11/30 15:04:04 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e38\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e1a","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"r8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","visibility":null,"media_folder_id":226}
ขนาดย่อ: