นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

pjo talk
Ico64
Jhayanin Oui Prachyanusorn
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jhayanin.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_hk_j {"modified_at":"2011/05/31 15:37:06 +0700","id":5946,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"HK_j.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:37:06 +0700","media_folder_id":488,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e15\u0e23\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e07\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e33\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e35\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e17\u0e38\u0e01\u0e27\u0e31\u0e19\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e21\u0e27\u0e48\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e49\u0e21\u0e04\u0e48\u0e32\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08 \u0e14\u0e36\u0e07\u0e14\u0e39\u0e14\u0e19\u0e31\u0e01\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e44\u0e14\u0e49\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e14\u0e36\u0e01\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e23\u0e32\u0e15\u0e23\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e0b\u0e34\u0e19\u0e40\u0e08\u0e34\u0e49\u0e19\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e1e\u0e22\u0e4c\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e25\u0e01\u0026nbsp; \u0e08\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08-\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e43\u0e08-\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e0a\u0e21\u0e08\u0e32\u0e01\u0e17\u0e38\u0e01\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e43\u0e19\u0e42\u0e25\u0e01 \u0e2d\u0e25\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e25\u0e35\u0e25\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e33\u0e17\u0e33\u0e19\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35 \u0e09\u0e32\u0e01\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e01\u0e32\u0e22 \u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e17\u0e38\u0e01\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e24\u0e01\u0e29\u0e4c\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e17\u0e33\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e25\u0e39\u0e01\u0e28\u0e34\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e23\u0e32 (\u0e23\u0e27\u0e21\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e44\u0e17\u0e22) \u0e21\u0e35\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e21\u0e35\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32 (\u0e41\u0e25\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e04\u0e48\u0e32)\u003C/p\u003E","created_at":"2008/04/23 21:40:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":85530}
  • Small_tawan_page1 {"modified_at":"2011/05/31 15:34:36 +0700","id":5662,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Tawan_Page1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:34:36 +0700","media_folder_id":488,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e31\u0e01\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e27\u0e49\u0e40\u0e16\u0e34\u0e14 \u0e40\u0e23\u0e32\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e41\u0e14\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e19\u0e4c \u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21 \u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e44\u0e23\u0e49\u0e01\u0e14\u0e02\u0e35\u0e48\u0e01\u0e35\u0e14\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e01\u0e47\u0e40\u0e09\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e1a\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e02\u0e2d\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e31\u0e01\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e48\u0e27\u0e07\u0e43\u0e22 \u0e41\u0e14\u0e48\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e46\u0e41\u0e25\u0e30\u0e25\u0e39\u0e01\u0e46\u0e0a\u0e32\u0e27 \u0e21.\u0e2d. \u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e43\u0e19\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49\u003C/p\u003E","created_at":"2008/04/10 12:09:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":78049}
  • Small_dsc02555_hk {"modified_at":"2011/05/31 15:20:43 +0700","id":4522,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC02555_HK.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:43 +0700","media_folder_id":488,"description":"\u003Cdiv class=\"content\"\u003E\u0e19\u0e28. \u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01\u0026nbsp;University\u0026nbsp;of Hong Kong \u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e23\u0e32\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e42\u0e25\u0e01\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2b\u0e2d \u0e19\u0e28. \u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e2d\u0e1e\u0e31\u0e01 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e0a\u0e21\u0e23\u0e21 \u0e17\u0e38\u0e01\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e19\u0e28.\u0e17\u0e33\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e49 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e48\u0e27\u0e07\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01\u0e35\u0e14\u0e02\u0e27\u0e32\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e15\u0e32\u0e21\u0e23\u0e1a\u0e01\u0e27\u0e19\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 \u0e43\u0e19\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e19\u0e28. \u0e0a\u0e27\u0e19\u0026nbsp;pjo \u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e41\u0e25\u0e30\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e30\u0e25\u0e36\u0e01 \u003C/div\u003E","created_at":"2008/02/20 22:26:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":139554}
  • Small_dsc02539_hk {"modified_at":"2011/05/31 15:20:42 +0700","id":4521,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC02539_HK.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:42 +0700","media_folder_id":488,"description":"\u003Cp\u003E\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2e\u0e48\u0e07\u0e01\u0e07\u0026nbsp;(The University\u0026nbsp;of Hong Kong)\u0026nbsp;\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e1d\u0e19 \u0026#39;50 \u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e40\u0e02\u0e32\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e32\u0e23\u0e44\u0e1b\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e34\u0e48\u0e21\u0e15\u0e49\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e02\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e13\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/20 22:16:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":138870}
  • Small_dsc02598_hk {"modified_at":"2011/05/31 15:20:42 +0700","id":4520,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC02598_HK.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:42 +0700","media_folder_id":488,"description":"\u0e04\u0e37\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e23\u0e32\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 University\u0026nbsp;of Hong Kong \u0e04\u0e33\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e48\u0e33 \u0e0a\u0e32\u0e27\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e07\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e44\u0e1b\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e41\u0e19\u0e27\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e27 \u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e48\u0e32\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e41\u0e01\u0e48\u0e04\u0e48\u0e33\u0e04\u0e37\u0e19\u0e43\u0e19\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e07 \u0e2d. \u0e2a\u0e32\u0e02\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 (5 \u0e04\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e0b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e20\u0e32\u0e1e) \u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e30\u0e25\u0e36\u0e01 \u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01","created_at":"2008/02/20 22:07:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":78807}
  • Small_dsc02542_hk {"modified_at":"2011/05/31 15:20:41 +0700","id":4518,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC02542_HK.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:41 +0700","media_folder_id":488,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e35\u0e48 University\u0026nbsp;of Hong Kong \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e27\u0e49\u0e32\u0e07\u0e02\u0e27\u0e32\u0e07 \u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e2b\u0e32\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e1b\u0e23\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 \u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19 \u0e21\u0e35\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e33\u0e19\u0e32\u0e0d\u0e40\u0e09\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e17\u0e32\u0e07 \u0e2d.\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e02\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e2d. \u0e2a\u0e0f. \u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e35\u0e48\u0e21\u0e32\u0e01\u003C/p\u003E","created_at":"2008/02/20 21:49:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":97336}
  • Small_picture_021 {"modified_at":"2011/05/31 14:57:26 +0700","id":2321,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Picture_021.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:57:26 +0700","media_folder_id":488,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21\u0e2d.\u0e2a\u0e0e. \u0e44\u0e1b\u0e2a\u0e2d\u0e19 \u0026quot;\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e17\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e39\u0e49\u0026quot; \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e41\u0e01\u0e48\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e1a\u0e32\u0e25\u0026nbsp;\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e46\u0e15\u0e32\u0e43\u0e2a\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01\u0e19\u0e48\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e47\u0e19\u0e14\u0e39\u0e21\u0e32\u0e01\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2d\u0e4b\u0e22\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e15\u0e31\u0e27\u0e22\u0e31\u0e07\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01 \u0e43\u0e08\u0e01\u0e47\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49\u0e01\u0e34\u0e19 \u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19 \u0e01\u0e47\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e43\u0e08\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e44\u0e1f \u0e2a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e1c\u0e32 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e23\u0e48\u0e32\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e19\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48 \u0e43\u0e08\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e37\u0e2d \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e36\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e49\u0e32\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e21\u0e34\u0e19\u0e48\u0e32\u0e40\u0e25\u0e48\u0e32 \u0e08\u0e36\u0e07\u0e21\u0e31\u0e01 \u0e2a\u0e30\u0e17\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e16\u0e2d\u0e19\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e16\u0e49\u0e32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48 \u0e43\u0e08\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01 \u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e19\u0e2d\u0e48\u0e2d\u0e19\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e04\u0e07\u0e40\u0e23\u0e48\u0e32\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e19 \u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e21\u0e35\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e40\u0e2d\u0e22\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E.... \u0e1e\u0e38\u0e17\u0e18\u0e17\u0e32\u0e2a\u0e20\u0e34\u0e01\u0e02\u0e38\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/26 15:23:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":145829}
  • Small_dsc01528-lifeis {"modified_at":"2011/05/31 14:53:14 +0700","id":1995,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC01528-LifeIs.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:53:14 +0700","media_folder_id":488,"description":"\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: AngsanaUPC\"\u003E\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15 \u0e04\u0e37\u0e2d\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23 ?\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e08\u0e30\u0e17\u0e33\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e44\u0e23\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e19\u0e35\u0e49 ?\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e43\u0e04\u0e23\u0e40\u0e04\u0e22\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt\"\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: AngsanaUPC\"\u003E\u0e04\u0e33\u0e16\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e32\u0e19\u0e35\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e07\u0e44\u0e2b\u0e21\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e2a\u0e31\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14\u0e2b\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e39\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e23\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e33\u0e23\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0026nbsp; \u0e27\u0e19\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01 \u003Cspan style=\"font-size: 16pt\"\u003E\u003Cfont\u003E-\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: AngsanaUPC\"\u003E \u003C/span\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e33\u0e15\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01 \u003Cspan style=\"font-size: 16pt\"\u003E\u003Cfont\u003E-\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: AngsanaUPC\"\u003E \u003C/span\u003E\u0e1c\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e43\u0e14\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e21\u0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e33\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u003Cspan style=\"font-size: 16pt\"\u003E\u003Cfont\u003E-\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: AngsanaUPC\"\u003E \u003C/span\u003E\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e44\u0e14\u0e49\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e40\u0e25\u0e22\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e43\u0e14\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b \u003Cspan style=\"font-size: 16pt\"\u003E\u003Cfont\u003E-\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: AngsanaUPC\"\u003E \u003C/span\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: AngsanaUPC\"\u003E\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e01\u0e47\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e33\u0e2d\u0e35\u0e01\u003Cspan style=\"font-size: 16pt\"\u003E\u003Cfont\u003E\u003Cfont\u003E \u003C/font\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt\"\u003E\u003Cfont\u003E-\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: AngsanaUPC\"\u003E \u003C/span\u003E\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1c\u0e25\u0e21\u0e32\u0e2d\u0e35\u0e01 \u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt\"\u003E\u003Cfont\u003E-\u003C/font\u003E\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: AngsanaUPC\"\u003E \u0e40\u0e25\u0e22\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e43\u0e14\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e2d\u0e35\u0e01\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e27\u0e07\u0e01\u0e25\u0e21\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt\"\u003E\u003C/span\u003E \u003Cp style=\"margin: 0in 0in 0pt\" class=\"MsoNormal\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: AngsanaUPC\"\u003E\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e34\u0e49\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e14\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e01\u0e47\u0e08\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e08\u0e36\u0e07\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e41\u0e22\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e34\u0e07\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: AngsanaUPC\"\u003E\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u0e04\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e08\u0e36\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e19\u0e17\u0e38\u0e01\u0e02\u0e4c\u0e17\u0e23\u0e21\u0e32\u0e19 \u0e01\u0e47\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e15\u0e34\u0e14\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19\u0e27\u0e07\u0e01\u0e25\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e2d\u0e07\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e04\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e21\u0e32\u0e17\u0e33\u0e44\u0e21 ?\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e17\u0e38\u0e01\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e23\u0e32\u0e21\u0e35\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e19\u0e48 ?\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e04\u0e33\u0e16\u0e32\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e32\u0e19\u0e35\u0e49\u0e02\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e08\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u003Cspan\u003E \u003C/span\u003E\u0e13\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e32\u0e28\u0e23\u0e21\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E\u003Cp style=\"margin: 0in 0in 0pt\" class=\"MsoNormal\"\u003E\u0026nbsp;\u003C/p\u003E\u003Cp style=\"margin: 0in 0in 0pt\" class=\"MsoNormal\"\u003E\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: AngsanaUPC\"\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e19.\u0e28. \u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32 \u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0026nbsp;\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e25\u0e36\u0e01\u0e0b\u0e36\u0e49\u0e07\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e19.\u0e28. \u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e20\u0e34\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e27\u0e42\u0e21\u0e07\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e19\u0e35\u0e49\u003C/span\u003E\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/19 15:30:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":299744}
  • Small_100_1239-charcoal {"modified_at":"2011/05/31 14:51:07 +0700","id":1805,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"100_1239-charcoal.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:51:07 +0700","media_folder_id":488,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont size=\"5\"\u003E\u003Cfont size=\"+0\"\u003E\u003Cstrong\u003E\u0e1d\u0e36\u0e01\u003C/strong\u003E\u0e02\u0e35\u0e48\u0e23\u0e16\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19\u0e08\u0e34\u0e15\u003Cstrong\u003E\u0e08\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e1a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e31\u0e1a\u0e08\u0e34\u0e15\u0e44\u0e14\u0e49\u003C/strong\u003E\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e25\u0e49\u0e21\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e23\u0e01\u0e01\u0e47\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e35\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e0b\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e0b\u0e21\u0e32\u003Cspan\u003E\u0026nbsp; \u003C/span\u003E\u0e41\u0e15\u0e48\u0e21\u0e31\u0e19\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e44\u0e1b\u003C/font\u003E\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cfont size=\"5\"\u003E\u003Cfont size=\"+0\"\u003E\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e21\u0e35\u0e08\u0e34\u0e15\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e18\u0e34 \u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07\u003C/font\u003E\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cfont size=\"5\"\u003E\u003Cfont size=\"+0\"\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e32\u0e01\u0e23\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32 \u0026quot;\u0e0a\u0e34\u0e27\u0e34\u0e15\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0026quot;\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C/span\u003E\u003C/font\u003E\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u003Cfont size=\"5\"\u003E\u003Cfont size=\"+0\"\u003E\u003C/font\u003E\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","created_at":"2007/12/17 13:25:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1355582}
ขนาดย่อ: