นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > jaturong.d

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:04 +0700","asset_file_name":"para_ws.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":23861,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":322755,"media_folder_id":861,"created_at":"2010/07/21 22:11:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:15:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_img_2327 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:20 +0700","asset_file_name":"IMG_2327.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":22468,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":281840,"media_folder_id":861,"created_at":"2010/04/23 16:13:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:05:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:05:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_img_2318 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:20 +0700","asset_file_name":"IMG_2318.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":22467,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":278836,"media_folder_id":861,"created_at":"2010/04/23 16:12:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:05:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:05:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_tabe15 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:19 +0700","asset_file_name":"tabe15.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":22460,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65381,"media_folder_id":861,"created_at":"2010/04/23 14:52:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:05:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:05:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_tabe7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e32\u0e40\u0e1a\u0e1a\u0e39\u0e22\u0e48\u0e32\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:19 +0700","asset_file_name":"tabe7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":22459,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52132,"media_folder_id":861,"created_at":"2010/04/23 14:51:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:05:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:05:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"PDFCreator","asset_updated_at":"2011/05/31 14:55:19 +0700","asset_file_name":"PDFCreator-0_9_9_setup.exe","asset_content_type":"application/octet-stream","member_only_readable":false,"id":22452,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":17743240,"media_folder_id":861,"created_at":"2010/04/23 13:09:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:05:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:05:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22v\u0026amp;\u0e15\u0e32\u0e40\u0e1a\u0e1a\u0e39\u0e22\u0e48\u0e32","asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:40 +0700","asset_file_name":"\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22v\u0026\u0e15\u0e32\u0e40\u0e1a\u0e1a\u0e39\u0e22\u0e48\u0e32.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":22451,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1599487,"media_folder_id":861,"created_at":"2010/04/23 13:08:08 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:41:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:41:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_img_2058 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e49\u0e19\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:55 +0700","asset_file_name":"IMG_2058.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":22150,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":211713,"media_folder_id":861,"created_at":"2010/04/08 11:37:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:02:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:02:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_img_2051 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e49\u0e19\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:54 +0700","asset_file_name":"IMG_2051.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":22149,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":178794,"media_folder_id":861,"created_at":"2010/04/08 11:36:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:02:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:02:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: