นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Bravo1
Ico64
นาง จรรยา อินทมณี
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสาตร์ชำนาญงานพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > janya.i

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dogs025re {"description":"\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e35","asset_updated_at":"2012/05/03 16:06:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":34578,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/03 16:06:16 +0700","visibility":2,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"dogs025re.jpg","updated_at":"2013/01/27 23:18:31 +0700","modified_at":"2012/05/03 16:06:18 +0700","media_folder_id":1443,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":196524,"last_commented_at":"2013/01/27 23:18:31 +0700"}
  • Small_dogs084re {"description":"\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e07","asset_updated_at":"2012/05/02 13:38:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":34568,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/02 13:38:14 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"dogs084re.jpg","updated_at":"2012/05/02 14:01:43 +0700","modified_at":"2012/05/02 14:01:43 +0700","media_folder_id":1443,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":134519,"last_commented_at":null}
  • Small_dogs097re {"description":"\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e07","asset_updated_at":"2012/05/02 12:58:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":34551,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/02 12:58:13 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"dogs097re.jpg","updated_at":"2012/05/02 13:01:27 +0700","modified_at":"2012/05/02 13:01:27 +0700","media_folder_id":1443,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":153365,"last_commented_at":null}
  • Small_dogs064re {"description":"\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e07","asset_updated_at":"2012/05/02 12:57:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":34550,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/02 12:57:37 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"dogs064re.jpg","updated_at":"2012/05/02 13:01:26 +0700","modified_at":"2012/05/02 13:01:26 +0700","media_folder_id":1443,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":185205,"last_commented_at":null}
  • Small_dogs041re {"description":"\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e07","asset_updated_at":"2012/05/02 12:56:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":34549,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/02 12:56:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"dogs041re.jpg","updated_at":"2012/05/02 13:01:19 +0700","modified_at":"2012/05/02 13:01:19 +0700","media_folder_id":1443,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":214810,"last_commented_at":null}
  • Small_dogs043 {"description":"\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e07","asset_updated_at":"2012/05/02 12:56:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":34548,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/02 12:56:16 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"dogs043.jpg","updated_at":"2012/05/02 13:01:18 +0700","modified_at":"2012/05/02 13:01:18 +0700","media_folder_id":1443,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":189165,"last_commented_at":null}
  • Small_dogs032re {"description":"\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e07","asset_updated_at":"2012/05/02 12:55:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":34547,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/02 12:55:04 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"dogs032re.jpg","updated_at":"2012/05/02 13:01:17 +0700","modified_at":"2012/05/02 13:01:17 +0700","media_folder_id":1443,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":128565,"last_commented_at":null}
  • Small_dogs031re {"description":"\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e07","asset_updated_at":"2012/05/02 12:54:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":34546,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/02 12:54:20 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"dogs031re.jpg","updated_at":"2012/05/02 13:01:16 +0700","modified_at":"2012/05/02 13:01:16 +0700","media_folder_id":1443,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":96771,"last_commented_at":null}
  • Small_dogs029re {"description":"\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e07","asset_updated_at":"2012/05/02 12:53:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":34545,"deleted_at":null,"created_at":"2012/05/02 12:53:44 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"dogs029re.jpg","updated_at":"2012/05/02 13:01:15 +0700","modified_at":"2012/05/02 13:01:15 +0700","media_folder_id":1443,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":161270,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: