นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > jamneirn.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"commentable":true,"modified_at":"2015/02/06 11:40:30 +0700","media_folder_id":135,"deleted_at":null,"asset_file_size":29696,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","id":50937,"created_at":"2015/02/06 11:13:16 +0700","asset_file_name":"place2.xls","updated_at":"2015/02/06 11:40:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/02/06 11:40:26 +0700","description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_484566_255079714638296_699258261_n {"commentable":true,"modified_at":"2013/04/28 20:29:11 +0700","media_folder_id":135,"deleted_at":null,"asset_file_size":54386,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":39626,"created_at":"2013/04/28 20:29:07 +0700","asset_file_name":"484566_255079714638296_699258261_n.jpg","updated_at":"2013/04/28 20:29:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/04/28 20:29:07 +0700","description":"\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_317450_381002192014802_410190932_n {"commentable":true,"modified_at":"2013/04/28 20:06:44 +0700","media_folder_id":135,"deleted_at":null,"asset_file_size":22328,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":39625,"created_at":"2013/04/28 20:06:40 +0700","asset_file_name":"317450_381002192014802_410190932_n.jpg","updated_at":"2013/04/28 20:06:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/04/28 20:06:40 +0700","description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_399477_390092614388257_1470823914_n {"commentable":true,"modified_at":"2012/07/16 16:06:25 +0700","media_folder_id":135,"deleted_at":null,"asset_file_size":59991,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35367,"created_at":"2012/07/16 16:06:22 +0700","asset_file_name":"399477_390092614388257_1470823914_n.jpg","updated_at":"2012/07/16 16:06:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/16 16:06:22 +0700","description":"14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_396031_390092954388223_795501297_n {"commentable":true,"modified_at":"2012/07/16 16:01:34 +0700","media_folder_id":135,"deleted_at":null,"asset_file_size":61903,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35362,"created_at":"2012/07/16 15:09:01 +0700","asset_file_name":"396031_390092954388223_795501297_n.jpg","updated_at":"2012/07/16 16:01:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/16 15:09:01 +0700","description":"13","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_394609_390092807721571_1500859606_n {"commentable":true,"modified_at":"2012/07/16 15:06:42 +0700","media_folder_id":135,"deleted_at":null,"asset_file_size":66729,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35361,"created_at":"2012/07/16 15:06:42 +0700","asset_file_name":"394609_390092807721571_1500859606_n.jpg","updated_at":"2012/07/16 15:06:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/16 15:06:41 +0700","description":"12","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_389161_390092797721572_708788568_a {"commentable":true,"modified_at":"2012/07/16 15:02:01 +0700","media_folder_id":135,"deleted_at":null,"asset_file_size":6652,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":35360,"created_at":"2012/07/16 14:58:38 +0700","asset_file_name":"389161_390092797721572_708788568_a.jpg","updated_at":"2012/07/16 15:02:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/16 14:58:38 +0700","description":"11","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_396719_384650044932514_791038336_n {"commentable":true,"modified_at":"2012/07/03 18:01:27 +0700","media_folder_id":135,"deleted_at":null,"asset_file_size":129321,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":35228,"created_at":"2012/07/03 17:10:18 +0700","asset_file_name":"396719_384650044932514_791038336_n.jpg","updated_at":"2012/07/03 18:01:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/03 17:10:18 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e6","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_165936_384642694933249_1636922845_n {"commentable":true,"modified_at":"2012/07/03 17:01:52 +0700","media_folder_id":135,"deleted_at":null,"asset_file_size":145610,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":35227,"created_at":"2012/07/03 17:00:36 +0700","asset_file_name":"165936_384642694933249_1636922845_n.jpg","updated_at":"2012/07/03 17:01:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/03 17:00:36 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e5","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: