นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > fontip-j

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_m83869 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e37\u0e48\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:54:40 +0700","asset_file_name":"m83869.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":22052,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":25992,"media_folder_id":937,"created_at":"2010/03/30 12:11:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:01:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:01:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_1211815971 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e27\u0e14\u0e2b\u0e31\u0e27 \u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e36\u0e07\u0e1c\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:05 +0700","asset_file_name":"1211815971.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20146,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103030,"media_folder_id":937,"created_at":"2010/01/16 10:15:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:37:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:37:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_1211815952 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e27\u0e14\u0e2b\u0e31\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:05 +0700","asset_file_name":"1211815952.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20145,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":92716,"media_folder_id":937,"created_at":"2010/01/16 10:14:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:37:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:37:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_prstsp {"member_only_commentable":false,"description":"STSP","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:27 +0700","asset_file_name":"prstsp.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17209,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":148361,"media_folder_id":937,"created_at":"2009/09/15 13:03:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:57:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:57:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_blue1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e1f\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:27 +0700","asset_file_name":"blue1.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":17203,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2136,"media_folder_id":937,"created_at":"2009/09/15 11:24:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:57:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:57:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_bg1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1a\u0e47\u0e04\u0e01\u0e23\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:27 +0700","asset_file_name":"bg1.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":17202,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":203,"media_folder_id":937,"created_at":"2009/09/15 11:18:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:57:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:57:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: