นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

Large_pic1
ประเมิน
URL:  Download
Tag: ประเมิน
created: 04 July 2018 16:35   Modified: 04 July 2018 16:35
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.200.236.68
Message:  
Load Editor
   
Cancel or