นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ajarn Nantana Sittirak
Ico64
Ajarn Nantana Sittirak
อาจารย์
สาขาวิชาภาษา คณะพาณิชยศาสาตร์และการจัดการ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

รายงานการอบรมวิจัยในชั้นเรียน
URL:  Download
Tag: วิจัยในชั้นเรียน
created: 10 July 2017 11:00   Modified: 10 July 2017 11:00
Flowers
People who like this: Ico24 Suthida and Ico24 kwang saelee.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.237.66.86
Message:  
Load Editor
   
Cancel or