นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Jelly B.
Ico64
ทนงเดช หนูสีแก้ว
Programmer
PSU Suratthani campus
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

Large_windjview
WinDjView
URL:  Download
Tag: windjviw
created: 25 July 2011 14:12   Modified: 25 July 2011 14:12
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment
Comments are closed for this item.