นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นาย วีระพงค์ เกิดสิน
Ico64
นาย วีระพงค์ เกิดสิน
อาจารย์
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

Spectral Angle Mapper (SAM) เป็นวิธีการที่หนึ่งที่นิยมนำมาจำแนกสิ่งปกคลุมดิน โดยใช้การสำรวจระยะไกลแบบไฮเปอร์สเปกตรัล โดยมีหลักการทำงานคือ ทำการเปรียบเทียบสเปกตรัมของจุดภาพที่ไม่ทราบชนิดสิ่งปกคลุมดิน กับสเปกตรัมอ้างอิง โดยค่าการสะท้อนสเปกตรัมของแต่ละจุดภาพสามารถเขียนอยู่ในรูปของเวกเตอร์จำนวน n มิติโดยที่ n คือ จำนวนช่วงคลื่นที่นำมาใช้ในการจำแนก โดยค่าการสะท้อนในแต่ละช่วงคลื่น คือขนาดในองค์ประกอบในแกนนั้นๆ
คำสำคัญ (keywords): sam  spectral angle mapper
สร้าง: 22 กันยายน 2553 18:56   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 19:20
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.210.24.208
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ