นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วิภัทร ศรุติพรหม
Ico64
วิภัทร ศรุติพรหม
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 4

แฟ้มเอกสารบรรยายหัวข้อ "ใช้โอเพนซอร์สแก้ปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์"ที่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  เมื่อวันที่ 6 มกราคา 2553
URL:  Download
Tag: ศูนย์คอมพิวเตอร์  โอเพนซอร์ส
created: 07 January 2010 09:29   Modified: 31 May 2011 18:35
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 54.237.183.249
Message:  
Load Editor
   
Cancel or