นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

   การวางและจัดทำผังประเทศเป็นเครื่องมือการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในอนาคตภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อนำประเทสไทยไปสู่การพัฒนาพื้นที่ที่สมดุลและเกิดความยั่งยืน
คำสำคัญ (keywords): ผังพัฒนาประเทศไทย 2600
สร้าง: 16 ตุลาคม 2552 15:05   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 16:37
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.83.32.171
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ