นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Tiny_sharebigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 15:15:28 +0700","description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":725,"asset_file_name":"shareBigC59.13.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 15:15:23 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 15:15:28 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 15:15:23 +0700","asset_file_size":491524,"id":60448,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sharebigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 15:14:40 +0700","description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":725,"asset_file_name":"shareBigC59.15.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 15:14:32 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 15:14:40 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 15:14:32 +0700","asset_file_size":542893,"id":60447,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sharebigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 15:00:23 +0700","description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":725,"asset_file_name":"shareBigC59.25.JPG","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 15:00:18 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 15:00:23 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 15:00:18 +0700","asset_file_size":427120,"id":60446,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sharebigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 14:59:45 +0700","description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":725,"asset_file_name":"shareBigC59.27.JPG","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 14:59:41 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 14:59:45 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 14:59:41 +0700","asset_file_size":379870,"id":60445,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sharebigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 14:59:12 +0700","description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":725,"asset_file_name":"shareBigC59.29.JPG","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 14:59:06 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 14:59:12 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 14:59:06 +0700","asset_file_size":292268,"id":60444,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sharebigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 14:58:39 +0700","description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":725,"asset_file_name":"shareBigC59.28.JPG","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 14:58:32 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 14:58:39 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 14:58:32 +0700","asset_file_size":397390,"id":60443,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sharebigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 14:58:01 +0700","description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":725,"asset_file_name":"shareBigC59.26.JPG","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 14:57:55 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 14:58:01 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 14:57:55 +0700","asset_file_size":448893,"id":60442,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sharebigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 14:55:04 +0700","description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":725,"asset_file_name":"shareBigC59.20.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 14:54:58 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 14:55:04 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 14:54:58 +0700","asset_file_size":339188,"id":60441,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sharebigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 14:53:31 +0700","description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":725,"asset_file_name":"shareBigC59.10.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 14:53:26 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 14:53:31 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 14:53:26 +0700","asset_file_size":226388,"id":60440,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sharebigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 14:52:23 +0700","description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":725,"asset_file_name":"shareBigC59.61.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 14:52:18 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 14:52:23 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 14:52:17 +0700","asset_file_size":219960,"id":60439,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sharebigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 14:51:00 +0700","description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":725,"asset_file_name":"shareBigC59.9.JPG","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 14:50:54 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 14:51:00 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 14:50:54 +0700","asset_file_size":321489,"id":60438,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sharebigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 14:47:46 +0700","description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":725,"asset_file_name":"shareBigC59.8.JPG","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 14:46:19 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 14:47:46 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 14:46:19 +0700","asset_file_size":219960,"id":60437,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_sharebigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 14:44:17 +0700","description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":725,"asset_file_name":"shareBigC59.4.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 14:44:15 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 14:44:17 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 14:44:15 +0700","asset_file_size":347264,"id":60436,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 13:47:55 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.9.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 13:47:49 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 13:47:55 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 13:47:49 +0700","asset_file_size":379039,"id":60435,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 13:47:43 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.9.1.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 13:47:36 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 13:47:43 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 13:47:36 +0700","asset_file_size":421290,"id":60434,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:45:14 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.8.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:45:07 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:45:14 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:45:07 +0700","asset_file_size":378749,"id":60433,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:44:55 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.8.1.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:44:53 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:44:55 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:44:53 +0700","asset_file_size":374247,"id":60432,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:38:19 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.7.14.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:38:12 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:38:19 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:38:11 +0700","asset_file_size":264837,"id":60431,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:38:01 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.7.13.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:37:57 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:38:01 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:37:57 +0700","asset_file_size":282527,"id":60430,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:37:53 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.7.12.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:37:45 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:37:53 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:37:45 +0700","asset_file_size":252341,"id":60429,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:37:40 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.7.11.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:37:33 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:37:40 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:37:33 +0700","asset_file_size":274026,"id":60428,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:37:28 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.7.10.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:37:20 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:37:28 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:37:20 +0700","asset_file_size":286350,"id":60427,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:37:10 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.7.9.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:37:07 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:37:10 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:37:07 +0700","asset_file_size":200650,"id":60426,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:36:58 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.7.8.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:36:54 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:36:58 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:36:54 +0700","asset_file_size":281207,"id":60425,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:36:45 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.7.7.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:36:41 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:36:45 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:36:41 +0700","asset_file_size":245068,"id":60424,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:36:32 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.7.6.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:36:28 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:36:32 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:36:27 +0700","asset_file_size":234640,"id":60423,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:36:20 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.7.5.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:36:14 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:36:20 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:36:14 +0700","asset_file_size":266646,"id":60422,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:36:07 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.7.4.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:36:00 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:36:07 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:36:00 +0700","asset_file_size":243949,"id":60421,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:35:49 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.7.3.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:35:46 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:35:49 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:35:46 +0700","asset_file_size":324075,"id":60420,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:35:37 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.7.2.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:35:30 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:35:37 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:35:30 +0700","asset_file_size":293723,"id":60419,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:35:25 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.7.1.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:35:17 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:35:25 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:35:17 +0700","asset_file_size":293183,"id":60418,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:30:22 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.5.5.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:30:16 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:30:22 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:30:16 +0700","asset_file_size":365794,"id":60417,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:29:40 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.5.7.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:29:35 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:29:40 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:29:35 +0700","asset_file_size":425563,"id":60416,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:29:26 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.5.6.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:29:19 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:29:26 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:29:19 +0700","asset_file_size":448665,"id":60415,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:29:08 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.5.4.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:29:05 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:29:08 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:29:05 +0700","asset_file_size":360702,"id":60414,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:28:56 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.5.3.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:28:52 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:28:56 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:28:52 +0700","asset_file_size":356776,"id":60413,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:28:43 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.5.2.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:28:38 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:28:43 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:28:38 +0700","asset_file_size":381871,"id":60412,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:28:31 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.5.1.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:28:25 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:28:31 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:28:24 +0700","asset_file_size":387567,"id":60411,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:06:08 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.4.16.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:06:02 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:06:08 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:06:02 +0700","asset_file_size":456524,"id":60410,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:05:50 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.4.15.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:05:48 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:05:50 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:05:48 +0700","asset_file_size":473180,"id":60409,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:05:38 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.4.14.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:05:31 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:05:38 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:05:31 +0700","asset_file_size":285134,"id":60408,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:05:20 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.4.13.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:05:16 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:05:20 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:05:16 +0700","asset_file_size":375382,"id":60407,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:05:02 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.4.12.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:04:58 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:05:02 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:04:58 +0700","asset_file_size":348628,"id":60406,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:04:49 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.4.11.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:04:43 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:04:49 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:04:43 +0700","asset_file_size":458077,"id":60405,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:04:30 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.4.10.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:04:26 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:04:30 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:04:26 +0700","asset_file_size":354526,"id":60404,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:04:18 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.4.9.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:04:12 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:04:18 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:04:12 +0700","asset_file_size":343191,"id":60403,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:04:00 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.4.8.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:03:54 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:04:00 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:03:54 +0700","asset_file_size":293443,"id":60402,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:03:42 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.4.7.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:03:34 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:03:42 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:03:34 +0700","asset_file_size":368463,"id":60401,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:03:23 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.4.6.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:03:20 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:03:23 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:03:20 +0700","asset_file_size":341681,"id":60400,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:03:09 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.4.5.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:03:07 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:03:09 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:03:07 +0700","asset_file_size":286786,"id":60399,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:02:53 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.4.4.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:02:50 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:02:53 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:02:50 +0700","asset_file_size":377600,"id":60398,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:02:38 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.4.3.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:02:36 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:02:38 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:02:36 +0700","asset_file_size":364721,"id":60397,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:02:22 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.4.2.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:02:20 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:02:22 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:02:20 +0700","asset_file_size":424482,"id":60396,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 11:02:00 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.4.1.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 11:01:58 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 11:02:00 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 11:01:58 +0700","asset_file_size":422731,"id":60395,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 10:19:30 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.3.13.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 10:19:23 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 10:19:30 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 10:19:23 +0700","asset_file_size":441487,"id":60394,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 10:19:12 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.3.12.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 10:19:06 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 10:19:12 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 10:19:06 +0700","asset_file_size":423124,"id":60393,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 10:18:55 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.3.11.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 10:18:50 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 10:18:55 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 10:18:50 +0700","asset_file_size":472000,"id":60392,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 10:18:37 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.3.10.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 10:18:33 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 10:18:37 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 10:18:33 +0700","asset_file_size":354115,"id":60391,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 10:18:15 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.3.9.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 10:18:13 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 10:18:15 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 10:18:13 +0700","asset_file_size":368773,"id":60390,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 10:16:02 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.3.8.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 10:15:59 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 10:16:02 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 10:15:59 +0700","asset_file_size":316067,"id":60389,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 10:15:40 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.3.7.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 10:15:35 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 10:15:40 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 10:15:35 +0700","asset_file_size":291670,"id":60388,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 10:15:23 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.3.6.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 10:15:20 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 10:15:23 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 10:15:20 +0700","asset_file_size":308353,"id":60387,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 10:15:11 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.3.5.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 10:15:05 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 10:15:11 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 10:15:05 +0700","asset_file_size":285663,"id":60386,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 10:14:48 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.3.4.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 10:14:46 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 10:14:48 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 10:14:46 +0700","asset_file_size":323582,"id":60385,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 10:14:36 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.3.3.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 10:14:31 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 10:14:36 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 10:14:31 +0700","asset_file_size":310530,"id":60384,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 10:14:24 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.3.2.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 10:14:17 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 10:14:24 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 10:14:17 +0700","asset_file_size":366817,"id":60383,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 10:13:46 +0700","description":"BigC59.3.1.jpg","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.3.1.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 10:12:42 +0700","comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2017/02/22 10:13:46 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 10:12:42 +0700","asset_file_size":388281,"id":60382,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 10:04:05 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.2.9.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 10:04:01 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 10:04:05 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 10:04:00 +0700","asset_file_size":491506,"id":60381,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 10:03:53 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.2.8.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 10:03:46 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 10:03:53 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 10:03:46 +0700","asset_file_size":417760,"id":60380,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 10:03:40 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.2.7.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 10:03:33 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 10:03:40 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 10:03:33 +0700","asset_file_size":348298,"id":60379,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 10:03:23 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.2.6.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 10:03:19 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 10:03:23 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 10:03:19 +0700","asset_file_size":340033,"id":60378,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 10:03:11 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.2.5.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 10:03:07 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 10:03:11 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 10:03:07 +0700","asset_file_size":398184,"id":60377,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 10:02:53 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.2.4.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 10:02:49 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 10:02:53 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 10:02:49 +0700","asset_file_size":361105,"id":60376,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 10:02:35 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.2.3.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 10:02:28 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 10:02:35 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 10:02:28 +0700","asset_file_size":383415,"id":60375,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 10:02:18 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.2.2.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 10:02:14 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 10:02:18 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 10:02:14 +0700","asset_file_size":428472,"id":60374,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 10:02:00 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.2.1.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 10:01:58 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 10:02:00 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 10:01:58 +0700","asset_file_size":436754,"id":60373,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 08:45:41 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.1.10.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 08:45:37 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 08:45:41 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 08:45:37 +0700","asset_file_size":381899,"id":60372,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 08:45:24 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.1.9.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 08:45:21 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 08:45:24 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 08:45:21 +0700","asset_file_size":399839,"id":60371,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 08:45:03 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.1.8.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 08:44:59 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 08:45:03 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 08:44:58 +0700","asset_file_size":366576,"id":60370,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 08:44:46 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.1.7.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 08:44:40 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 08:44:46 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 08:44:40 +0700","asset_file_size":313281,"id":60369,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_bigc59 {"last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/02/22 08:44:24 +0700","description":"\u0e34Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","media_folder_id":359,"asset_file_name":"BigC59.1.6.jpg","member_only_commentable":false,"created_at":"2017/02/22 08:44:20 +0700","comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2017/02/22 08:44:24 +0700","asset_processing":false,"member_only_readable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2017/02/22 08:44:20 +0700","asset_file_size":325254,"id":60368,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: