นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

EkarinS.
Ico64
เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > ekarin.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_12391096_728412820627848_2705862445251393262_n {"member_only_commentable":false,"description":"Virtue_Learning1","asset_updated_at":"2016/12/14 21:21:36 +0700","asset_file_name":"12391096_728412820627848_2705862445251393262_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59857,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107193,"media_folder_id":665,"created_at":"2016/12/14 21:21:36 +0700","modified_at":"2016/12/14 21:21:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/14 21:21:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_14914650_891542160981579_463043196_n {"member_only_commentable":false,"description":"Mikrotik Network","asset_updated_at":"2016/12/08 21:21:19 +0700","asset_file_name":"14914650_891542160981579_463043196_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59841,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":129120,"media_folder_id":665,"created_at":"2016/12/08 21:21:19 +0700","modified_at":"2016/12/09 09:55:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/09 09:55:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
  • Small_14872445_891541727648289_7512033_n {"member_only_commentable":false,"description":"Mikrotik NAT","asset_updated_at":"2016/12/08 21:19:20 +0700","asset_file_name":"14872445_891541727648289_7512033_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59840,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":111262,"media_folder_id":665,"created_at":"2016/12/08 21:19:20 +0700","modified_at":"2016/12/09 09:55:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/09 09:55:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
  • Small_14569673_891566807645781_1429558343_n {"member_only_commentable":false,"description":"Mikrotik1","asset_updated_at":"2016/12/08 21:17:13 +0700","asset_file_name":"14569673_891566807645781_1429558343_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59839,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":86556,"media_folder_id":665,"created_at":"2016/12/08 21:17:13 +0700","modified_at":"2016/12/09 09:55:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/09 09:55:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":5}
  • Small_14625783_1209544779117395_1528645881_o {"member_only_commentable":false,"description":"Web Application","asset_updated_at":"2016/10/16 22:31:52 +0700","asset_file_name":"14625783_1209544779117395_1528645881_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59508,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":341680,"media_folder_id":665,"created_at":"2016/10/16 22:31:52 +0700","modified_at":"2016/10/16 22:31:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/10/16 22:31:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_14625694_1209544712450735_700155313_o {"member_only_commentable":false,"description":"Web Application","asset_updated_at":"2016/10/16 22:31:30 +0700","asset_file_name":"14625694_1209544712450735_700155313_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59507,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":167932,"media_folder_id":665,"created_at":"2016/10/16 22:31:31 +0700","modified_at":"2016/10/16 22:31:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/10/16 22:31:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_4718381221050 {"member_only_commentable":false,"description":"Workshop: \u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e08\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 HTML5 \u0e41\u0e25\u0e30 CSS3","asset_updated_at":"2016/08/19 13:22:09 +0700","asset_file_name":"4718381221050.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59076,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":178594,"media_folder_id":665,"created_at":"2016/08/19 13:22:09 +0700","modified_at":"2016/08/19 13:22:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/19 13:22:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_s__91021360 {"member_only_commentable":false,"description":"Workshop: \u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e08\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 HTML5 \u0e41\u0e25\u0e30 CSS3","asset_updated_at":"2016/08/19 13:12:53 +0700","asset_file_name":"S__91021360.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59075,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":213042,"media_folder_id":665,"created_at":"2016/08/19 13:12:53 +0700","modified_at":"2016/08/19 13:12:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/19 13:12:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: