นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

EkarinS.
Ico64
เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > ekarin.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_poster_2 {"member_only_commentable":false,"description":"PSU_Open_Week3","asset_updated_at":"2017/09/17 12:08:38 +0700","asset_file_name":"Poster_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61690,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":347455,"media_folder_id":665,"created_at":"2017/09/17 12:08:38 +0700","modified_at":"2017/09/17 12:08:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/17 12:08:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_21104142_1397399813713208_137325507_o {"member_only_commentable":false,"description":"PSU_Open_Week2","asset_updated_at":"2017/09/17 12:03:46 +0700","asset_file_name":"21104142_1397399813713208_137325507_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61689,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":130623,"media_folder_id":665,"created_at":"2017/09/17 12:03:46 +0700","modified_at":"2017/09/17 12:03:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/17 12:03:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pic1 {"member_only_commentable":false,"description":"PSU_Open_Week1","asset_updated_at":"2017/09/17 12:01:45 +0700","asset_file_name":"pic1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61688,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":102385,"media_folder_id":665,"created_at":"2017/09/17 12:01:45 +0700","modified_at":"2017/09/17 12:01:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/17 12:01:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_mikrotik2560_8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e15\u0e34\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e482-8","asset_updated_at":"2017/06/03 23:40:23 +0700","asset_file_name":"Mikrotik2560_8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61190,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":744261,"media_folder_id":665,"created_at":"2017/06/03 23:40:23 +0700","modified_at":"2017/06/03 23:40:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/03 23:40:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_mikrotik2560_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e15\u0e34\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e482-6","asset_updated_at":"2017/06/03 23:32:41 +0700","asset_file_name":"Mikrotik2560_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61188,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":664617,"media_folder_id":665,"created_at":"2017/06/03 23:32:41 +0700","modified_at":"2017/06/03 23:32:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/03 23:32:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_mikrotik2560_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e15\u0e34\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e482-5","asset_updated_at":"2017/06/03 23:31:05 +0700","asset_file_name":"Mikrotik2560_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61187,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":642530,"media_folder_id":665,"created_at":"2017/06/03 23:31:05 +0700","modified_at":"2017/06/03 23:31:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/03 23:31:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_mikrotik2560_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e15\u0e34\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e482-3","asset_updated_at":"2017/06/03 23:29:16 +0700","asset_file_name":"Mikrotik2560_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61186,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":587608,"media_folder_id":665,"created_at":"2017/06/03 23:29:16 +0700","modified_at":"2017/06/03 23:29:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/03 23:29:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_mikrotik2560_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e15\u0e34\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e482-2","asset_updated_at":"2017/06/03 23:27:00 +0700","asset_file_name":"Mikrotik2560_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61185,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":667680,"media_folder_id":665,"created_at":"2017/06/03 23:27:00 +0700","modified_at":"2017/06/03 23:27:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/03 23:27:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_mikrotik2560_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e15\u0e34\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e482-1","asset_updated_at":"2017/06/03 23:22:06 +0700","asset_file_name":"Mikrotik2560_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61184,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":722919,"media_folder_id":665,"created_at":"2017/06/03 23:22:06 +0700","modified_at":"2017/06/03 23:22:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/03 23:22:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: