นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

EkarinS.
Ico64
เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > ekarin.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_26026719_1752538508151350_1557933125_o {"member_only_commentable":false,"description":"WLAN6","asset_updated_at":"2018/01/26 00:23:44 +0700","asset_file_name":"26026719_1752538508151350_1557933125_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62049,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":265696,"media_folder_id":665,"created_at":"2018/01/26 00:23:44 +0700","modified_at":"2018/01/26 00:23:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/26 00:23:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_25993157_1751923554879512_1808592355_o {"member_only_commentable":false,"description":"WLAN5","asset_updated_at":"2018/01/26 00:22:15 +0700","asset_file_name":"25993157_1751923554879512_1808592355_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62048,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":320696,"media_folder_id":665,"created_at":"2018/01/26 00:22:15 +0700","modified_at":"2018/01/26 00:22:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/26 00:22:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_26037704_1751923564879511_213050225_o {"member_only_commentable":false,"description":"WLAN4","asset_updated_at":"2018/01/26 00:21:12 +0700","asset_file_name":"26037704_1751923564879511_213050225_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62047,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":228471,"media_folder_id":665,"created_at":"2018/01/26 00:21:12 +0700","modified_at":"2018/01/26 00:21:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/26 00:21:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_25991241_1751923688212832_1930012278_o {"member_only_commentable":false,"description":"WLAN3","asset_updated_at":"2018/01/26 00:15:20 +0700","asset_file_name":"25991241_1751923688212832_1930012278_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62046,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":354792,"media_folder_id":665,"created_at":"2018/01/26 00:15:20 +0700","modified_at":"2018/01/26 00:15:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/26 00:15:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_25993267_1752538554818012_1832508711_o {"member_only_commentable":false,"description":"WLAN2","asset_updated_at":"2018/01/26 00:14:55 +0700","asset_file_name":"25993267_1752538554818012_1832508711_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62045,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":221490,"media_folder_id":665,"created_at":"2018/01/26 00:14:55 +0700","modified_at":"2018/01/26 00:14:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/26 00:14:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_25993141_1751923544879513_711792492_o {"member_only_commentable":false,"description":"WLAN1","asset_updated_at":"2018/01/26 00:12:59 +0700","asset_file_name":"25993141_1751923544879513_711792492_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62044,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":360265,"media_folder_id":665,"created_at":"2018/01/26 00:12:59 +0700","modified_at":"2018/01/26 00:13:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/26 00:13:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_1503822385475 {"member_only_commentable":false,"description":"PSU_Open_Week5","asset_updated_at":"2017/09/17 12:48:33 +0700","asset_file_name":"1503822385475.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61693,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":195487,"media_folder_id":665,"created_at":"2017/09/17 12:48:33 +0700","modified_at":"2017/09/17 12:48:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/17 12:48:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_1503822190313 {"member_only_commentable":false,"description":"Ip Camera NVR","asset_updated_at":"2017/09/17 12:42:05 +0700","asset_file_name":"1503822190313.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61692,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":920715,"media_folder_id":665,"created_at":"2017/09/17 12:42:05 +0700","modified_at":"2017/09/17 12:42:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/17 12:42:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_1503822109443 {"member_only_commentable":false,"description":"PSU_Open_Week4","asset_updated_at":"2017/09/17 12:10:51 +0700","asset_file_name":"1503822109443.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61691,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":639643,"media_folder_id":665,"created_at":"2017/09/17 12:10:51 +0700","modified_at":"2017/09/17 12:10:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/17 12:10:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: