นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

EkarinS.
Ico64
เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > ekarin.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dynamic_gateway_script3 {"modified_at":"2018/09/26 20:43:29 +0700","id":62552,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Dynamic_Gateway_Script3.png","asset_processing":false,"updated_at":"2018/09/26 20:43:29 +0700","media_folder_id":665,"description":"Dynamic_Gateway_Script3","created_at":"2018/09/26 20:43:24 +0700","asset_updated_at":"2018/09/26 20:43:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":69003}
  • Small_dynamic_gateway_script2 {"modified_at":"2018/09/26 20:38:08 +0700","id":62551,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Dynamic_Gateway_Script2.png","asset_processing":false,"updated_at":"2018/09/26 20:38:08 +0700","media_folder_id":665,"description":"Dynamic_Gateway_Script2","created_at":"2018/09/26 20:38:04 +0700","asset_updated_at":"2018/09/26 20:38:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":32719}
  • Small_dynamic_gateway_script1 {"modified_at":"2018/09/26 20:35:17 +0700","id":62550,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Dynamic_Gateway_Script1.png","asset_processing":false,"updated_at":"2018/09/26 20:35:17 +0700","media_folder_id":665,"description":"Script of Updating ISP Gateway Address","created_at":"2018/09/26 20:26:30 +0700","asset_updated_at":"2018/09/26 20:35:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33716}
  • Small_39254911_1326522980816826_1192454853205426176_n {"modified_at":"2018/08/26 12:24:40 +0700","id":62503,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"39254911_1326522980816826_1192454853205426176_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/26 12:24:40 +0700","media_folder_id":665,"description":"MUM_Conf_2018_6","created_at":"2018/08/26 12:24:36 +0700","asset_updated_at":"2018/08/26 12:24:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42786}
  • Small_39124691_1326522570816867_5437021876217970688_n {"modified_at":"2018/08/26 12:23:49 +0700","id":62502,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"39124691_1326522570816867_5437021876217970688_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/26 12:23:49 +0700","media_folder_id":665,"description":"MUM_Conf_2018_5","created_at":"2018/08/26 12:23:46 +0700","asset_updated_at":"2018/08/26 12:23:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49675}
  • Small_39121322_1326522637483527_6482834369705672704_n {"modified_at":"2018/08/26 12:22:08 +0700","id":62501,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"39121322_1326522637483527_6482834369705672704_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/26 12:22:08 +0700","media_folder_id":665,"description":"MUM_Conf_2018_4","created_at":"2018/08/26 12:22:06 +0700","asset_updated_at":"2018/08/26 12:22:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":51182}
  • Small_39147813_1326522434150214_5199278587227668480_n {"modified_at":"2018/08/26 12:21:22 +0700","id":62500,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"39147813_1326522434150214_5199278587227668480_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/26 12:21:22 +0700","media_folder_id":665,"description":"MUM_Conf_2018_3","created_at":"2018/08/26 12:21:18 +0700","asset_updated_at":"2018/08/26 12:21:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47768}
  • Small_39075644_1326522697483521_6536961351456129024_n {"modified_at":"2018/08/26 12:20:46 +0700","id":62499,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"39075644_1326522697483521_6536961351456129024_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/26 12:20:46 +0700","media_folder_id":665,"description":"MUM_Conf_2018_2","created_at":"2018/08/26 12:20:42 +0700","asset_updated_at":"2018/08/26 12:20:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":65608}
  • Small_39945255_282811735865373_5110814853774180352_n {"modified_at":"2018/08/26 12:20:05 +0700","id":62498,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"39945255_282811735865373_5110814853774180352_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/26 12:20:05 +0700","media_folder_id":665,"description":"MUM_Conf_2018_1","created_at":"2018/08/26 12:20:01 +0700","asset_updated_at":"2018/08/26 12:20:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52964}
ขนาดย่อ: