นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เดโช หวังยี
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > decho.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dc061112 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dc061112.jpg","created_at":"2012/11/06 16:27:08 +0700","asset_updated_at":"2012/11/06 16:27:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/06 17:02:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e22","asset_file_size":101347,"modified_at":"2012/11/06 17:02:06 +0700","media_folder_id":1486,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":36624,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: