นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เดโช หวังยี
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Blog
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > decho.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dc061112 {"modified_at":"2012/11/06 17:02:06 +0700","id":36624,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"dc061112.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/06 17:02:06 +0700","media_folder_id":1486,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e22","created_at":"2012/11/06 16:27:08 +0700","asset_updated_at":"2012/11/06 16:27:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":101347}
ขนาดย่อ: