นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > chutima.to

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_paetampung1 {"modified_at":"2011/05/31 16:49:20 +0700","id":11750,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"paetampung1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:49:20 +0700","media_folder_id":443,"description":"\u0e43\u0e1a\u0e41\u0e1b\u0e4a\u0e30\u0e15\u0e33\u0e1b\u0e36\u0e07","created_at":"2008/12/14 14:16:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":24893}
  • {"modified_at":"2011/05/31 16:24:58 +0700","id":10095,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5_minds.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 16:24:58 +0700","media_folder_id":443,"description":"\u0e08\u0e34\u0e15 5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23","created_at":"2008/10/08 22:29:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:37:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":244736}
  • {"modified_at":"2011/05/31 15:26:34 +0700","id":4943,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Personnel.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:26:34 +0700","media_folder_id":443,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e34\u0e01\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e30\u0e40\u0e09\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e15\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e1e\u0e36\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e07\u0e04\u0e4c","created_at":"2008/03/05 21:29:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":851456}
  • {"modified_at":"2011/05/31 15:26:34 +0700","id":4942,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"RUready.ppt","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:26:34 +0700","media_folder_id":443,"description":"\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19","created_at":"2008/03/05 21:27:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":85504}
  • Small_meesoor {"modified_at":"2011/05/31 15:20:59 +0700","id":4538,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"meesoor.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:59 +0700","media_folder_id":443,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e0b\u0e31\u0e48\u0e27\u0e1b\u0e25\u0e32","created_at":"2008/02/21 14:52:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":15847}
  • Small_congee {"modified_at":"2011/05/31 15:20:58 +0700","id":4537,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"congee.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:58 +0700","media_folder_id":443,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e15\u0e49\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e32","created_at":"2008/02/21 14:51:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":15052}
  • Small_meesoor1 {"modified_at":"2011/05/31 15:20:58 +0700","id":4536,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"meesoor1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:58 +0700","media_folder_id":443,"description":"\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e0b\u0e31\u0e48\u0e27","created_at":"2008/02/21 14:50:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":15649}
  • Small_sewboil {"modified_at":"2011/05/31 15:20:58 +0700","id":4535,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sewboil.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:58 +0700","media_folder_id":443,"description":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e08\u0e35\u0e1a","created_at":"2008/02/21 14:49:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":12497}
  • Small_pla_meesoor {"modified_at":"2011/05/31 15:20:57 +0700","id":4534,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pla_meesoor.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:57 +0700","media_folder_id":443,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e0b\u0e31\u0e48\u0e27","created_at":"2008/02/21 14:48:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":16019}
ขนาดย่อ: