นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Cutie Garn
Ico64
อาจารย์ ชุติมา ศรีชาย
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > chutima.sr

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dscf1998 {"media_folder_id":344,"description":"A great day in Sukhothai...\u0e41\u0e14\u0e14\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e2d\u0e22 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e23\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e36\u0e01\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1c\u0e31\u0e2a\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e22\u0e34\u0e48\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e07\u0e14\u0e07\u0e32\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e14\u0e08\u0e33 \u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25\u0e43\u0e19\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e01\u0e48 \u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2b\u0e25\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e31\u0e4a\u0e1a \u0e41\u0e25\u0e30\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15 ","asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2008/01/25 09:42:07 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 15:10:42 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:42 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"DSCF1998.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":2247881,"visibility":null,"id":3532}
  • Small_sunset {"media_folder_id":344,"description":"Beautiful sunset","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/11/29 15:10:34 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 14:39:32 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:39:32 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Sunset.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":71189,"visibility":null,"id":968}
ขนาดย่อ: