นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Cutie Garn
Ico64
อาจารย์ ชุติมา ศรีชาย
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > chutima.sr

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_guard {"description":"loneliness","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4810,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/02 16:37:54 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"guard.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:24:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:24:21 +0700","media_folder_id":344,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":53798,"last_commented_at":null}
  • Small_dscf5864 {"description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07 \u0026quot;\u0e02\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e31\u0e01\u0e01\u0e31\u0e19\u0026quot;","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4809,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/02 16:17:38 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSCF5864.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:24:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:24:20 +0700","media_folder_id":344,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1223578,"last_commented_at":null}
  • Small_dscf5897 {"description":"\u003Cp\u003E1..2..3...\u0e40\u0e22\u0e49\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4808,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/02 16:14:54 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSCF5897.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:24:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:24:18 +0700","media_folder_id":344,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1316773,"last_commented_at":null}
  • Small_dscf5873 {"description":"\u0e40\u0e01\u0e21\u0026quot;\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0026quot;","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4807,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/02 16:13:49 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSCF5873.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:24:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:24:16 +0700","media_folder_id":344,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1338665,"last_commented_at":null}
  • Small_dscf5797 {"description":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e40\u0e09\u0e32\u0e01\u0e4a\u0e27\u0e22 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e19\u0e49\u0e33\u0e25\u0e33\u0e44\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4806,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/02 16:12:42 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSCF5797.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:24:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:24:14 +0700","media_folder_id":344,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1335416,"last_commented_at":null}
  • Small_dscf5834 {"description":"\u0e42\u0e23\u0e15\u0e35\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e46\u0e04\u0e48\u0e30","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4805,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/02 16:11:36 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSCF5834.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:24:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:24:12 +0700","media_folder_id":344,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1322826,"last_commented_at":null}
  • Small_dscf5833 {"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e23\u0e48\u0e32\u0e22\u0e08\u0e32\u0e01\u0e41\u0e14\u0e19\u0e01\u0e34\u0e21\u0e08\u0e34","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4804,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/02 16:09:38 +0700","visibility":null,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSCF5833.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:24:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:24:10 +0700","media_folder_id":344,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1303981,"last_commented_at":"2008/08/15 12:10:42 +0700"}
  • Small_dscf5795 {"description":"\u0e40\u0e1a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2d\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4803,"deleted_at":null,"created_at":"2008/03/02 16:08:46 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSCF5795.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:24:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:24:08 +0700","media_folder_id":344,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1325009,"last_commented_at":null}
  • Small_dscf1990 {"description":"\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e14\u0e14\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e04\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0026quot;\u0e15\u0e31\u0e27\u0e1b\u0e48\u0e27\u0e19\u0026quot; \u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3928,"deleted_at":null,"created_at":"2008/02/04 16:01:09 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSCF1990.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:14:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 15:14:30 +0700","media_folder_id":344,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":1971781,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: