นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > chutharat.y

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_287317_2195308197945_1104413555_32190410_2139823421_o {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"287317_2195308197945_1104413555_32190410_2139823421_o.jpg","created_at":"2011/10/11 13:31:38 +0700","asset_updated_at":"2011/10/11 13:31:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/11 13:31:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14","asset_file_size":59906,"modified_at":"2011/10/11 13:31:43 +0700","media_folder_id":206,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":30679,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_tmp_68036260 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tmp_68036260.jpeg","created_at":"2011/07/11 14:06:14 +0700","asset_updated_at":"2011/07/11 14:06:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/11 14:27:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2011/07/11 14:27:43 +0700","description":"plan","asset_file_size":680067,"modified_at":"2011/07/11 14:06:16 +0700","media_folder_id":206,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":28722,"comment_counter":5,"commentable":true}
  • Small_p1r {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p1r.jpg","created_at":"2011/02/27 23:28:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:36:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pic","asset_file_size":34157,"modified_at":"2011/05/31 19:36:02 +0700","media_folder_id":206,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":27504,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_thailand {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"thailand.jpg","created_at":"2008/02/19 23:21:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:20:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"thailand","asset_file_size":90754,"modified_at":"2011/05/31 15:20:08 +0700","media_folder_id":206,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4466,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"psu__webometrics[\u0e2d.\u0e2d\u0e34\u0e48\u0e21\u0e08\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c].pdf","created_at":"2008/02/19 12:33:19 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Webometrics","asset_file_size":209857,"modified_at":"2011/06/01 15:36:35 +0700","media_folder_id":206,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4433,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_thai {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"thai.jpg","created_at":"2008/02/19 00:57:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:19:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"psu","asset_file_size":133237,"modified_at":"2011/05/31 15:19:43 +0700","media_folder_id":206,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4422,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psu {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu.jpg","created_at":"2008/02/19 00:56:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:19:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"psu","asset_file_size":111973,"modified_at":"2011/05/31 15:19:43 +0700","media_folder_id":206,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4421,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_1ภาพ083 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1\u0e20\u0e32\u0e1e083.jpg","created_at":"2008/02/16 18:54:05 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:36:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Esao\u003C/p\u003E","asset_file_size":168230,"modified_at":"2011/06/01 15:36:28 +0700","media_folder_id":206,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4390,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_ppui {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ppui.jpg","created_at":"2008/02/16 18:40:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:30:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 15:19:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"pui","asset_file_size":23761,"modified_at":"2011/05/31 15:19:18 +0700","media_folder_id":206,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":4389,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: