นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

LUX
Ico64
จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และ คณะวิทยาการจัดการ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > chulalak.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"modified_at":"2016/04/03 13:23:42 +0700","id":57370,"asset_file_size":120359,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/31 08:39:19 +0700","comment_counter":0,"description":"root words \u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e01\u0e23\u0e14 12","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1547,"updated_at":"2016/04/03 13:23:42 +0700","asset_updated_at":"2016/03/31 08:39:19 +0700","asset_file_name":"RootWord.docx","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_studentbored {"modified_at":"2016/02/20 17:05:55 +0700","id":56683,"asset_file_size":185227,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/20 17:05:52 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e41\u0e01\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1547,"updated_at":"2016/02/20 17:05:55 +0700","asset_updated_at":"2016/02/20 17:05:52 +0700","asset_file_name":"studentbored.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_ward {"modified_at":"2016/01/17 15:23:41 +0700","id":56218,"asset_file_size":68364,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/17 15:23:35 +0700","comment_counter":0,"description":"Inspiration","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1547,"updated_at":"2016/01/17 15:23:41 +0700","asset_updated_at":"2016/01/17 15:23:35 +0700","asset_file_name":"Ward.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_kandhi {"modified_at":"2016/01/17 15:19:09 +0700","id":56217,"asset_file_size":24460,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/01/17 15:19:03 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e23\u0e39\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e22\u0e34\u0e48\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1547,"updated_at":"2016/01/17 15:19:09 +0700","asset_updated_at":"2016/01/17 15:19:03 +0700","asset_file_name":"Kandhi.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_preparing {"modified_at":"2015/10/17 14:16:13 +0700","id":55154,"asset_file_size":88437,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/17 14:16:08 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e4a\u0e01\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1547,"updated_at":"2015/10/17 14:16:13 +0700","asset_updated_at":"2015/10/17 14:16:08 +0700","asset_file_name":"Preparing.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_announcement {"modified_at":"2015/10/17 14:14:37 +0700","id":55153,"asset_file_size":131604,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/10/17 14:14:34 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1c\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1547,"updated_at":"2015/10/17 14:14:37 +0700","asset_updated_at":"2015/10/17 14:14:34 +0700","asset_file_name":"Announcement.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_picture {"modified_at":"2015/07/28 11:13:45 +0700","id":53980,"asset_file_size":139803,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/07/28 11:13:41 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e28\u0e32\u0e25","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1547,"updated_at":"2015/07/28 11:13:45 +0700","asset_updated_at":"2015/07/28 11:13:41 +0700","asset_file_name":"picture.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_walking_stick_hanger {"modified_at":"2015/05/31 17:09:45 +0700","id":53008,"asset_file_size":800759,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/05/31 17:09:41 +0700","comment_counter":0,"description":"Walking_stick_Hanger.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1547,"updated_at":"2015/05/31 17:09:45 +0700","asset_updated_at":"2015/05/31 17:09:41 +0700","asset_file_name":"Walking_stick_Hanger.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_baby-seat {"modified_at":"2015/05/31 17:08:47 +0700","id":53007,"asset_file_size":807951,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/05/31 17:08:43 +0700","comment_counter":0,"description":"Baby-seat.jpg","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1547,"updated_at":"2015/05/31 17:08:47 +0700","asset_updated_at":"2015/05/31 17:08:43 +0700","asset_file_name":"Baby-seat.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: