นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > chonthan.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_connecterfan {"media_folder_id":1208,"description":"\u0e02\u0e31\u0e49\u0e27\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1f\u0e1e\u0e31\u0e14\u0e25\u0e21","asset_updated_at":"2014/09/13 00:39:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/09/13 00:39:24 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/09/13 01:05:49 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/09/13 01:05:49 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ConnecterFAN.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":66029,"visibility":2,"id":48529}
  • Small_msductfan291 {"media_folder_id":1208,"description":"Duct Fan-Fault-291","asset_updated_at":"2014/09/13 00:35:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/09/13 00:35:56 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/09/13 01:05:46 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/09/13 01:05:46 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"MSDuctFan291.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":33676,"visibility":2,"id":48528}
  • Small_img_0265 {"media_folder_id":1208,"description":"\u0e1e\u0e31\u0e14\u0e25\u0e21\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 GC6850","asset_updated_at":"2014/09/13 00:32:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/09/13 00:32:37 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/09/13 01:05:42 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/09/13 01:05:42 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"IMG_0265.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":70710,"visibility":2,"id":48527}
  • Small_img_0277 {"media_folder_id":1208,"description":"Duct fan GC6850","asset_updated_at":"2014/09/13 00:30:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/09/13 00:30:23 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/09/13 00:30:27 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/09/13 00:30:27 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"IMG_0277.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":113582,"visibility":2,"id":48526}
  • Small_realgc6890 {"media_folder_id":1208,"description":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 GC6850","asset_updated_at":"2014/09/13 00:27:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/09/13 00:27:46 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/09/13 00:27:49 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/09/13 00:27:49 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"RealGC6890.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":77348,"visibility":2,"id":48525}
  • Small_frontgc6850 {"media_folder_id":1208,"description":"\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 GC6850","asset_updated_at":"2014/09/13 00:27:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/09/13 00:27:08 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/09/13 00:27:13 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/09/13 00:27:13 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"frontGC6850.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":71478,"visibility":2,"id":48524}
  • Small_inletfan1 {"media_folder_id":1208,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1f inlet fan","asset_updated_at":"2014/09/13 00:18:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/09/13 00:18:17 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/09/13 00:18:25 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/09/13 00:18:25 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"inletfan1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":70785,"visibility":2,"id":48523}
  • Small_inlet_fan {"media_folder_id":1208,"description":"GC6850_inlet fan","asset_updated_at":"2014/09/10 23:33:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/09/10 23:33:17 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/09/10 23:33:25 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/09/10 23:33:25 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"inlet_fan.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":137796,"visibility":2,"id":48501}
  • Small_inlet_fan_fault {"media_folder_id":1208,"description":"inlet fan fault","asset_updated_at":"2014/09/10 23:32:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/09/10 23:32:17 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/09/10 23:32:35 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/09/10 23:32:35 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"inlet_fan_fault.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":82593,"visibility":2,"id":48500}
ขนาดย่อ: