นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จงกลนี รุ่งเรือง
Ico64
จงกลนี รุ่งเรือง
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > chongkolnee.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_autosortingpic1 {"modified_at":"2016/08/04 10:46:26 +0700","id":58938,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"AutoSortingPic1.png","asset_processing":false,"updated_at":"2016/08/04 10:46:26 +0700","media_folder_id":1581,"description":"AutoSorting1","created_at":"2016/08/04 10:32:48 +0700","asset_updated_at":"2016/08/04 10:32:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":39230}
  • {"modified_at":"2016/07/29 10:18:49 +0700","id":58861,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Automaic_Sorting_With_MS_Excel.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2016/07/29 10:18:49 +0700","media_folder_id":1581,"description":"\u0e40\u0e17\u0e04\u0e19\u0e34\u0e04\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e2d\u0e31\u0e15\u0e42\u0e19\u0e21\u0e31\u0e15\u0e34\u0e42\u0e14\u0e22\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23 Excel","created_at":"2016/07/29 10:16:41 +0700","asset_updated_at":"2016/07/29 10:16:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":366322}
ขนาดย่อ: