นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > chayanoot.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_newyear36 {"modified_at":"2012/02/02 10:41:23 +0700","id":33236,"asset_file_size":132072,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/02/02 10:41:22 +0700","comment_counter":0,"description":"Count down trip of New Year 2012 at Kanhom","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":256,"updated_at":"2012/02/02 10:41:23 +0700","asset_updated_at":"2012/02/02 10:41:22 +0700","asset_file_name":"Newyear36.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_newyear122 {"modified_at":"2012/02/02 10:40:23 +0700","id":33235,"asset_file_size":120027,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/02/02 10:40:17 +0700","comment_counter":0,"description":"Count down trip of New Year 2012 at Kanhom","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":256,"updated_at":"2012/02/02 10:40:23 +0700","asset_updated_at":"2012/02/02 10:40:17 +0700","asset_file_name":"Newyear122.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_newyear63 {"modified_at":"2012/02/02 10:39:47 +0700","id":33234,"asset_file_size":103469,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/02/02 10:39:43 +0700","comment_counter":0,"description":"Count down trip of New Year 2012 at Kanhom","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":256,"updated_at":"2012/02/02 10:39:47 +0700","asset_updated_at":"2012/02/02 10:39:43 +0700","asset_file_name":"Newyear63.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_newyear92 {"modified_at":"2012/02/02 10:39:11 +0700","id":33233,"asset_file_size":153211,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/02/02 10:39:08 +0700","comment_counter":0,"description":"Count down trip of New Year 2012 at Kanhom","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":256,"updated_at":"2012/02/02 10:39:11 +0700","asset_updated_at":"2012/02/02 10:39:08 +0700","asset_file_name":"Newyear92.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_newyear96 {"modified_at":"2012/02/02 10:26:59 +0700","id":33232,"asset_file_size":420289,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/02/02 10:26:56 +0700","comment_counter":0,"description":"Count down trip of New Year 2012 at Kanhom","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":256,"updated_at":"2012/02/02 10:26:59 +0700","asset_updated_at":"2012/02/02 10:26:56 +0700","asset_file_name":"Newyear96.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_newyear80 {"modified_at":"2012/02/02 10:26:23 +0700","id":33231,"asset_file_size":154296,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/02/02 10:26:21 +0700","comment_counter":0,"description":"Count down trip of New Year 2012 at Kanhom","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":256,"updated_at":"2012/02/02 10:26:23 +0700","asset_updated_at":"2012/02/02 10:26:21 +0700","asset_file_name":"Newyear80.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_newyear70 {"modified_at":"2012/02/02 10:25:07 +0700","id":33230,"asset_file_size":110512,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/02/02 10:25:02 +0700","comment_counter":0,"description":"Count down trip of New Year 2012 at Kanhom","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":256,"updated_at":"2012/02/02 10:25:07 +0700","asset_updated_at":"2012/02/02 10:25:02 +0700","asset_file_name":"Newyear70.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_newyear117 {"modified_at":"2012/02/02 10:24:21 +0700","id":33229,"asset_file_size":111234,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/02/02 10:24:16 +0700","comment_counter":0,"description":"Count down trip of New Year 2012 at Kanhom","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":256,"updated_at":"2012/02/02 10:24:21 +0700","asset_updated_at":"2012/02/02 10:24:16 +0700","asset_file_name":"Newyear117.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_newyear52 {"modified_at":"2012/02/02 10:23:35 +0700","id":33228,"asset_file_size":132122,"asset_content_type":"image/pjpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/02/02 10:23:31 +0700","comment_counter":0,"description":"Count down trip of New Year 2012 at Kanhom","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":256,"updated_at":"2012/02/02 10:23:35 +0700","asset_updated_at":"2012/02/02 10:23:30 +0700","asset_file_name":"Newyear52.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: