นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พี่เม่ย
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > chawadee.n

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_little_may {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:27 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:08:49 +0700","created_at":"2008/01/19 20:16:07 +0700","asset_file_name":"Little_May.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":3287,"deleted_at":null,"media_folder_id":116,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e40\u0e21\u0e48\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e46","modified_at":"2011/05/31 15:08:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":43755,"group_member_commentable":false}
  • Small_nse4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:55 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:03:22 +0700","created_at":"2008/01/05 13:36:55 +0700","asset_file_name":"NSE4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":2709,"deleted_at":null,"media_folder_id":116,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"nse","modified_at":"2011/05/31 15:03:22 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":19719,"group_member_commentable":false}
  • Small_nse3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:55 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:03:21 +0700","created_at":"2008/01/05 13:36:35 +0700","asset_file_name":"NSE3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":2708,"deleted_at":null,"media_folder_id":116,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"nse","modified_at":"2011/05/31 15:03:21 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":30198,"group_member_commentable":false}
  • Small_nse2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:55 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:03:21 +0700","created_at":"2008/01/05 13:36:04 +0700","asset_file_name":"NSE2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":2707,"deleted_at":null,"media_folder_id":116,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"nse","modified_at":"2011/05/31 15:03:21 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":26537,"group_member_commentable":false}
  • Small_nse1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:55 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:03:20 +0700","created_at":"2008/01/05 13:35:36 +0700","asset_file_name":"NSE1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":2706,"deleted_at":null,"media_folder_id":116,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"nse","modified_at":"2011/05/31 15:03:20 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":21548,"group_member_commentable":false}
  • Small_lanta_6 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:42 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","created_at":"2007/12/31 21:26:00 +0700","asset_file_name":"Lanta_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":2502,"deleted_at":null,"media_folder_id":116,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e25\u0e31\u0e19\u0e15\u0e32","modified_at":"2011/05/31 15:00:40 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":33413,"group_member_commentable":false}
  • Small_corin1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:03 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:49:54 +0700","created_at":"2007/12/15 14:40:29 +0700","asset_file_name":"corin1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":1672,"deleted_at":null,"media_folder_id":116,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19","modified_at":"2011/05/31 14:49:54 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":34955,"group_member_commentable":false}
  • Small_global_warm {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:10 +0700","updated_at":"2011/05/31 14:34:36 +0700","created_at":"2007/11/19 09:51:44 +0700","asset_file_name":"global_warm.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":556,"deleted_at":null,"media_folder_id":116,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"global_warm","modified_at":"2011/05/31 14:34:36 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":40700,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: