นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

vee
Ico64
chaveevan vee maliwan
นักวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > chaveevan.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_001 {"description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","asset_updated_at":"2013/03/06 15:59:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38671,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/06 15:59:31 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"001.jpg","updated_at":"2013/03/06 15:59:36 +0700","modified_at":"2013/03/06 15:59:36 +0700","media_folder_id":1501,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":279178,"last_commented_at":null}
  • Small_2013feb07_052_resize {"description":"\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e1a 36 \u0e1b\u0e35\u0e04\u0e13\u0e30","asset_updated_at":"2013/03/06 15:50:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":38662,"deleted_at":null,"created_at":"2013/03/06 15:50:23 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"2013feb07_052_resize.jpg","updated_at":"2013/03/06 15:50:46 +0700","modified_at":"2013/03/06 15:50:46 +0700","media_folder_id":1501,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":166115,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: