นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wawa
Ico64
Charunee Maharat
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > charunee.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_king {"member_only_commentable":false,"description":"King","asset_updated_at":"2017/09/04 09:55:20 +0700","asset_file_name":"king.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61658,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129579,"media_folder_id":1104,"created_at":"2017/09/04 09:55:20 +0700","modified_at":"2017/09/04 09:55:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/04 09:55:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_audit3 {"member_only_commentable":false,"description":"audit3","asset_updated_at":"2017/07/03 10:15:37 +0700","asset_file_name":"audit3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61298,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65225,"media_folder_id":1104,"created_at":"2017/07/03 10:15:37 +0700","modified_at":"2017/07/03 10:15:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/03 10:15:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_audit2 {"member_only_commentable":false,"description":"audit2","asset_updated_at":"2017/07/03 09:33:19 +0700","asset_file_name":"audit2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61296,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67130,"media_folder_id":1104,"created_at":"2017/07/03 09:33:19 +0700","modified_at":"2017/07/03 09:33:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/03 09:33:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_audit {"member_only_commentable":false,"description":"audit1","asset_updated_at":"2017/07/03 09:31:58 +0700","asset_file_name":"audit.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61295,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76619,"media_folder_id":1104,"created_at":"2017/07/03 09:31:58 +0700","modified_at":"2017/07/03 09:32:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/03 09:32:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_iqa4 {"member_only_commentable":false,"description":"IQA60_","asset_updated_at":"2017/06/05 09:30:29 +0700","asset_file_name":"IQA4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61202,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":78048,"media_folder_id":1104,"created_at":"2017/06/05 09:30:29 +0700","modified_at":"2017/06/05 09:30:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/05 09:30:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_iqa3 {"member_only_commentable":false,"description":"IQA60_3","asset_updated_at":"2017/06/05 09:29:59 +0700","asset_file_name":"IQA3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61201,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62353,"media_folder_id":1104,"created_at":"2017/06/05 09:29:59 +0700","modified_at":"2017/06/05 09:30:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/05 09:30:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_iqa2 {"member_only_commentable":false,"description":"IQA60_2","asset_updated_at":"2017/06/05 09:28:56 +0700","asset_file_name":"IQA2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61200,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66118,"media_folder_id":1104,"created_at":"2017/06/05 09:28:56 +0700","modified_at":"2017/06/05 09:28:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/05 09:28:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_iqa1 {"member_only_commentable":false,"description":"IQA60_1","asset_updated_at":"2017/06/05 09:28:30 +0700","asset_file_name":"IQA1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61199,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62582,"media_folder_id":1104,"created_at":"2017/06/05 09:28:30 +0700","modified_at":"2017/06/05 09:28:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/05 09:28:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"en","asset_updated_at":"2017/05/22 09:49:37 +0700","asset_file_name":"en.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":61075,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34374,"media_folder_id":1104,"created_at":"2017/05/22 09:49:37 +0700","modified_at":"2017/05/22 09:49:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/22 09:49:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: