นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 6

หลัก > charun.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"modified_at":"2013/07/26 17:57:46 +0700","id":41644,"asset_file_size":733515,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/07/26 17:57:35 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e22\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07 3-5 \u0e1b\u0e35 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e16\u0e36\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e2f \u0e21.\u0e2d. \u0e43\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46 ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":68,"updated_at":"2013/07/26 17:57:46 +0700","asset_updated_at":"2013/07/26 17:57:35 +0700","asset_file_name":"Engineeringdata.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • {"modified_at":"2013/01/10 23:39:06 +0700","id":37568,"asset_file_size":597400,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/01/10 23:38:54 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c 2555-2559","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":68,"updated_at":"2013/01/10 23:39:06 +0700","asset_updated_at":"2013/01/10 23:38:54 +0700","asset_file_name":"plan2555_2559.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • {"modified_at":"2012/12/10 14:02:05 +0700","id":37153,"asset_file_size":144603,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/12/10 13:18:27 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e15\u0e23\u0e07\u0e04\u0e13\u0e1a\u0e14\u0e35: \u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e32\u0e22\u0e23\u0e31\u0e1a-\u0e23\u0e32\u0e22\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e23\u0e32\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 2553-2555","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":68,"updated_at":"2012/12/10 14:02:05 +0700","asset_updated_at":"2012/12/10 13:18:27 +0700","asset_file_name":"Faculty-finance53-55_final.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • {"modified_at":"2012/11/19 11:04:54 +0700","id":36885,"asset_file_size":98580,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/11/19 10:56:28 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e43\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u0e17\u0e1b\u0e2d.13 \u0e1e.\u0e22. 2555","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":68,"updated_at":"2012/11/19 11:04:54 +0700","asset_updated_at":"2012/11/19 10:56:28 +0700","asset_file_name":"Engineering-Dean-Summary.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • {"modified_at":"2012/10/11 06:01:17 +0700","id":36181,"asset_file_size":138650,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2012/10/11 05:44:17 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e37\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e04\u0e21\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":68,"updated_at":"2012/10/11 06:01:17 +0700","asset_updated_at":"2012/10/11 05:44:17 +0700","asset_file_name":"ENG_AEC_Plan.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • {"modified_at":"2011/12/30 09:43:27 +0700","id":32585,"asset_file_size":36336,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/12/30 09:43:23 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e1a\u0e14\u0e35\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":68,"updated_at":"2011/12/30 09:43:27 +0700","asset_updated_at":"2011/12/30 09:43:23 +0700","asset_file_name":"Eng-Dean.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • {"modified_at":"2011/08/25 11:15:21 +0700","id":29454,"asset_file_size":72505,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":true,"last_commented_at":"2011/08/25 15:53:27 +0700","created_at":"2011/08/25 11:15:13 +0700","comment_counter":1,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e17\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e13\u0e1a\u0e14\u0e35","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":68,"updated_at":"2011/08/25 15:53:27 +0700","asset_updated_at":"2011/08/25 11:15:13 +0700","asset_file_name":"Dean-evaluate.pdf","member_only_readable":true,"group_member_commentable":true}
  • {"modified_at":"2011/05/31 19:29:05 +0700","id":26397,"asset_file_size":782325,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/12/12 10:29:09 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":68,"updated_at":"2011/05/31 19:29:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:01:35 +0700","asset_file_name":"staff.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • {"modified_at":"2011/06/01 16:47:00 +0700","id":26396,"asset_file_size":782325,"asset_content_type":"application/pdf","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/12/12 10:21:34 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":68,"updated_at":"2011/06/01 16:47:00 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:05 +0700","asset_file_name":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19.pdf","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: