นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Phumanirat999 ^_^"
Ico64
Miss Phumanirat Pattarujinan
นักวิชาการอุดมศึกษา (งานนโยบายและแผน งานอาคารสถานที่ และงานการขอรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสภาเทคนิคการแพทย์)
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 0

หลัก > chamanat.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_babycat2 {"modified_at":"2013/05/31 14:44:36 +0700","id":40220,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"babycat2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/31 14:44:36 +0700","media_folder_id":1515,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01+\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e072","created_at":"2013/05/31 14:44:30 +0700","asset_updated_at":"2013/05/31 14:44:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":46351}
  • Small_babycat4 {"modified_at":"2013/05/31 14:43:45 +0700","id":40219,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"babycat4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/31 14:43:45 +0700","media_folder_id":1515,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01+\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e071","created_at":"2013/05/31 14:43:40 +0700","asset_updated_at":"2013/05/31 14:43:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":25298}
  • Small_age18up {"modified_at":"2013/05/31 14:42:34 +0700","id":40218,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"age18up.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/31 14:42:34 +0700","media_folder_id":1515,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e27\u0e31\u0e22 18 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e44\u0e1b+\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07","created_at":"2013/05/31 14:42:27 +0700","asset_updated_at":"2013/05/31 14:42:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":75855}
  • Small_age12-18 {"modified_at":"2013/05/31 14:38:20 +0700","id":40217,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"age12-18.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/31 14:38:20 +0700","media_folder_id":1515,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e27\u0e31\u0e22 12-18 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19+\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07","created_at":"2013/05/31 14:38:15 +0700","asset_updated_at":"2013/05/31 14:38:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":80380}
  • Small_age0-12 {"modified_at":"2013/05/31 14:37:03 +0700","id":40216,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"age0-12.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/31 14:37:03 +0700","media_folder_id":1515,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e27\u0e31\u0e22 0-12 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19+\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07","created_at":"2013/05/31 14:36:57 +0700","asset_updated_at":"2013/05/31 14:36:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":94950}
  • Small_mother-baby {"modified_at":"2013/05/31 14:32:30 +0700","id":40215,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mother-baby.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/31 14:32:30 +0700","media_folder_id":1515,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d Mother\u0026Baby \u0e09\u0e1a\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21\u0e34\u0e22 52 \u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e19\u0e34\u0e15\u0e22\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e41\u0e19\u0e27\u0e41\u0e21\u0e48\u0e41\u0e25\u0e30\u0e25\u0e39\u0e01\u0e02\u0e32\u0e22\u0e14\u0e35\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a 1 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29 \u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e21\u0e32\u0e22\u0e32\u0e27\u0e19\u0e32\u0e19\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 50 \u0e1b\u0e35","created_at":"2013/05/31 14:32:26 +0700","asset_updated_at":"2013/05/31 14:32:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":115954}
ขนาดย่อ: