นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

หลัก > chakrit.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tennistrophy2558 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"TennisTrophy2558.jpg","created_at":"2015/10/26 15:47:13 +0700","asset_updated_at":"2015/10/26 15:47:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 13:54:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2020/04/03 13:54:25 +0700","description":"Trophy","asset_file_size":124892,"modified_at":"2015/10/26 15:47:19 +0700","media_folder_id":99,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55293,"comment_counter":1,"commentable":true}
  • Small_20151012115213 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20151012115213.jpg","created_at":"2015/10/12 12:06:30 +0700","asset_updated_at":"2015/10/12 12:06:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 13:56:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2020/04/03 13:56:15 +0700","description":"\u0e40\u0e17\u0e19\u0e19\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e15\u0e38\u0e25\u0e32\u0e04\u0e212558","asset_file_size":158002,"modified_at":"2015/10/12 12:06:38 +0700","media_folder_id":99,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":55094,"comment_counter":1,"commentable":true}
  • Small_foiedepoulet {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"FoieDePoulet.jpg","created_at":"2015/09/15 08:33:20 +0700","asset_updated_at":"2015/09/15 08:33:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 13:57:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2020/04/03 13:57:39 +0700","description":"\u0e15\u0e31\u0e1a\u0e44\u0e01\u0e48\u0e1a\u0e14","asset_file_size":45364,"modified_at":"2015/09/15 08:33:24 +0700","media_folder_id":99,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54821,"comment_counter":1,"commentable":true}
  • Small_apieceofblock {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"APieceofBlock.jpg","created_at":"2015/09/15 08:32:48 +0700","asset_updated_at":"2015/09/15 08:32:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/15 08:32:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e34\u0e10\u0e01\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_file_size":76798,"modified_at":"2015/09/15 08:32:55 +0700","media_folder_id":99,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54820,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pvcliner {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PVCLiner.jpg","created_at":"2015/09/01 11:33:09 +0700","asset_updated_at":"2015/09/01 11:33:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/01 11:33:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Liner","asset_file_size":48852,"modified_at":"2015/09/01 11:33:16 +0700","media_folder_id":99,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54558,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psuchemengsociety2015 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUChemEngSociety2015.jpg","created_at":"2015/09/01 11:32:39 +0700","asset_updated_at":"2015/09/01 11:32:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/01 11:32:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e07\u0e32\u0e19","asset_file_size":40722,"modified_at":"2015/09/01 11:32:43 +0700","media_folder_id":99,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54557,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psuchemengmember2015 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUChemEngMember2015.jpg","created_at":"2015/09/01 11:31:51 +0700","asset_updated_at":"2015/09/01 11:31:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/09/01 11:31:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19","asset_file_size":113608,"modified_at":"2015/09/01 11:31:59 +0700","media_folder_id":99,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54556,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_tpm2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"TPM2.JPG","created_at":"2015/08/26 15:51:06 +0700","asset_updated_at":"2015/08/26 15:51:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/26 15:51:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ResultsTPM","asset_file_size":42044,"modified_at":"2015/08/26 15:51:13 +0700","media_folder_id":99,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54499,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_tpm1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"TPM1.jpg","created_at":"2015/08/25 13:02:09 +0700","asset_updated_at":"2015/08/25 13:02:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/08/25 13:02:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"TPM","asset_file_size":66925,"modified_at":"2015/08/25 13:02:18 +0700","media_folder_id":99,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":54486,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: