นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kyoza
Ico64
booppa jongpanyalert
scientist
Agro industry PSU
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > booppa.j

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sunset {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Sunset.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1334,"visibility":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c","created_at":"2010/03/11 10:44:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:54:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:54:16 +0700","id":21530,"asset_file_size":71189}
  • Small_water_lilies {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Water_lilies.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1334,"visibility":null,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39","created_at":"2010/03/11 10:34:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:54:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:54:10 +0700","id":21519,"asset_file_size":83794}
  • Small_winter {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Winter.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1334,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e21\u0e40\u0e21\u003C/p\u003E","created_at":"2010/03/11 10:32:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:53:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:54:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:54:01 +0700","id":21503,"asset_file_size":105542}
ขนาดย่อ: