นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > boonsong.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_myanmar26 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MYANMAR26.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":385,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e21\u0e48\u0e32\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/15 23:34:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:43 +0700","id":28315,"asset_file_size":91764}
  • Small_myanmar25 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MYANMAR25.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":385,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e21\u0e48\u0e32\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/15 23:33:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:43 +0700","id":28314,"asset_file_size":85934}
  • Small_myanmar24 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MYANMAR24.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":385,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e21\u0e48\u0e32\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/15 23:33:38 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:42 +0700","id":28313,"asset_file_size":85058}
  • Small_myanmar23 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MYANMAR23.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":385,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e21\u0e48\u0e32\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/15 23:33:21 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:42 +0700","id":28312,"asset_file_size":101073}
  • Small_myanmar22 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MYANMAR22.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":385,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e21\u0e48\u0e32\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/15 23:33:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:42 +0700","id":28311,"asset_file_size":95852}
  • Small_myanmar21 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MYANMAR21.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":385,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e21\u0e48\u0e32\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/15 23:32:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:42 +0700","id":28310,"asset_file_size":103803}
  • Small_myanmar20 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MYANMAR20.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":385,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e21\u0e48\u0e32\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/15 23:32:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:41 +0700","id":28309,"asset_file_size":108819}
  • Small_myanmar19 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MYANMAR19.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":385,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e21\u0e48\u0e32\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/15 23:31:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:41 +0700","id":28308,"asset_file_size":109361}
  • Small_myanmar18 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MYANMAR18.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":385,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e21\u0e48\u0e32\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/15 23:31:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:40:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:41 +0700","id":28307,"asset_file_size":91465}
ขนาดย่อ: