นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > boonsiri.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_2636 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a up \u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","asset_file_name":"2636.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":983,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":5747,"media_folder_id":340,"created_at":"2007/11/29 15:17:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: