นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

cute
Ico64
aunchalee phattanaphanchai
นักวิชาการอุดมศึกษา
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มอ.
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

Main > aunchalee.p

No folder found
  • Small_sunset {"modified_at":"2011/05/31 14:38:59 +0700","id":931,"asset_file_size":71189,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2007/11/29 10:45:06 +0700","comment_counter":0,"description":"sunset","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":298,"updated_at":"2011/05/31 14:38:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:29 +0700","asset_file_name":"Sunset.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: