นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

cute
Ico64
aunchalee phattanaphanchai
นักวิชาการอุดมศึกษา
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มอ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > aunchalee.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sunset {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:29 +0700","id":931,"media_folder_id":298,"commentable":true,"asset_file_name":"Sunset.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 14:38:59 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2007/11/29 10:45:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:38:59 +0700","description":"sunset","asset_file_size":71189}
ขนาดย่อ: