นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > atitaya.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","media_folder_id":130,"deleted_at":null,"asset_file_size":2122752,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/msword","id":96,"created_at":"2007/10/19 14:34:15 +0700","asset_file_name":"check_access.doc","updated_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e2a\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e2b\u0e2a\u0e32\u0e01\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: