นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตนคอน
Ico64
นางสาว คุณอารมณ์ สมใจนึก
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > arom.so

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc02217 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:58:18 +0700","media_folder_id":500,"deleted_at":null,"asset_file_size":2209901,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":8076,"created_at":"2008/07/29 14:47:41 +0700","asset_file_name":"DSC02217.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:58:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:35 +0700","description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e0a\u0e23\u0e23\u0e35\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e27\u0e34\u0e27","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_arom_resize {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","media_folder_id":500,"deleted_at":null,"asset_file_size":2771,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":1989,"created_at":"2007/12/19 13:27:02 +0700","asset_file_name":"arom_resize.jpg","updated_at":"2011/05/31 14:53:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:18 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e0a\u0e32\u0e27blog\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_img_0844 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:51:14 +0700","media_folder_id":500,"deleted_at":null,"asset_file_size":1323952,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":1822,"created_at":"2007/12/17 14:25:41 +0700","asset_file_name":"IMG_0844.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:51:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:10 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e04\u0e27\u0e23\u0e2b\u0e32\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e07 \u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e23\u0e32 \u0e08\u0e30\u0e2b\u0e32\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e46\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_img_0755 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:51:12 +0700","media_folder_id":500,"deleted_at":null,"asset_file_size":1196875,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":1821,"created_at":"2007/12/17 14:08:03 +0700","asset_file_name":"IMG_0755.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:51:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:10 +0700","description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e48\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e23\u0e30\u0e08\u0e31\u0e19\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: