นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หนูน้อยหมวกแดง
Ico64
อารีนา อับดุลเลาะ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > arina.a

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_photo-1067 {"modified_at":"2011/07/11 13:48:36 +0700","id":28708,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":true,"asset_file_name":"Photo-1067.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/11 13:48:36 +0700","media_folder_id":1424,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e39\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27","created_at":"2011/07/11 13:48:28 +0700","asset_updated_at":"2011/07/11 13:48:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":934027}
ขนาดย่อ: