นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

P.Richy
Ico64
อภิสรา ตันตสุทธิกุล
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > apisara.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_picture7 {"modified_at":"2019/08/03 23:57:20 +0700","id":63081,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Picture7.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/03 23:57:20 +0700","media_folder_id":1591,"description":"Dreamscape","created_at":"2019/08/03 23:57:15 +0700","asset_updated_at":"2019/08/03 23:57:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47150}
  • Small_picture6 {"modified_at":"2019/08/03 23:55:29 +0700","id":63080,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Picture6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/03 23:55:29 +0700","media_folder_id":1591,"description":"Dreamscape","created_at":"2019/08/03 23:55:27 +0700","asset_updated_at":"2019/08/03 23:55:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":69816}
  • Small_picture2 {"modified_at":"2019/08/03 23:49:56 +0700","id":63078,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Picture2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/03 23:49:56 +0700","media_folder_id":1591,"description":"Dreamscape person","created_at":"2019/08/03 23:49:55 +0700","asset_updated_at":"2019/08/03 23:49:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":31996}
  • Small_picture1 {"modified_at":"2019/08/03 23:49:31 +0700","id":63077,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Picture1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/03 23:49:31 +0700","media_folder_id":1591,"description":"Dreamscape","created_at":"2019/08/03 23:49:26 +0700","asset_updated_at":"2019/08/03 23:49:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":26407}
  • Small_10 {"modified_at":"2018/07/30 16:49:19 +0700","id":62459,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"10.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 16:49:19 +0700","media_folder_id":1591,"description":"10","created_at":"2018/07/30 16:49:18 +0700","asset_updated_at":"2018/07/30 16:49:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":75562}
  • Small_9 {"modified_at":"2018/07/30 16:49:03 +0700","id":62458,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"9.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 16:49:03 +0700","media_folder_id":1591,"description":"9","created_at":"2018/07/30 16:48:59 +0700","asset_updated_at":"2018/07/30 16:48:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":159450}
  • Small_8 {"modified_at":"2018/07/30 16:48:48 +0700","id":62457,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"8.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 16:48:48 +0700","media_folder_id":1591,"description":"8","created_at":"2018/07/30 16:48:46 +0700","asset_updated_at":"2018/07/30 16:48:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":91222}
  • Small_7 {"modified_at":"2018/07/30 16:48:37 +0700","id":62456,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"7.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 16:48:37 +0700","media_folder_id":1591,"description":"7","created_at":"2018/07/30 16:48:32 +0700","asset_updated_at":"2018/07/30 16:48:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":134196}
  • Small_6 {"modified_at":"2018/07/30 16:48:22 +0700","id":62455,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 16:48:22 +0700","media_folder_id":1591,"description":"6","created_at":"2018/07/30 16:48:18 +0700","asset_updated_at":"2018/07/30 16:48:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":103309}
ขนาดย่อ: