นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

P.Richy
Ico64
อภิสรา ตันตสุทธิกุล
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > apisara.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_picture7 {"member_only_commentable":false,"description":"Dreamscape","asset_updated_at":"2019/08/03 23:57:15 +0700","asset_file_name":"Picture7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63081,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47150,"media_folder_id":1591,"created_at":"2019/08/03 23:57:15 +0700","modified_at":"2019/08/03 23:57:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/03 23:57:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_picture6 {"member_only_commentable":false,"description":"Dreamscape","asset_updated_at":"2019/08/03 23:55:27 +0700","asset_file_name":"Picture6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63080,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69816,"media_folder_id":1591,"created_at":"2019/08/03 23:55:27 +0700","modified_at":"2019/08/03 23:55:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/03 23:55:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_picture2 {"member_only_commentable":false,"description":"Dreamscape person","asset_updated_at":"2019/08/03 23:49:55 +0700","asset_file_name":"Picture2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63078,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31996,"media_folder_id":1591,"created_at":"2019/08/03 23:49:55 +0700","modified_at":"2019/08/03 23:49:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/03 23:49:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_picture1 {"member_only_commentable":false,"description":"Dreamscape","asset_updated_at":"2019/08/03 23:49:26 +0700","asset_file_name":"Picture1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63077,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26407,"media_folder_id":1591,"created_at":"2019/08/03 23:49:26 +0700","modified_at":"2019/08/03 23:49:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/08/03 23:49:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_10 {"member_only_commentable":false,"description":"10","asset_updated_at":"2018/07/30 16:49:18 +0700","asset_file_name":"10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62459,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75562,"media_folder_id":1591,"created_at":"2018/07/30 16:49:18 +0700","modified_at":"2018/07/30 16:49:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 16:49:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_9 {"member_only_commentable":false,"description":"9","asset_updated_at":"2018/07/30 16:48:59 +0700","asset_file_name":"9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62458,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":159450,"media_folder_id":1591,"created_at":"2018/07/30 16:48:59 +0700","modified_at":"2018/07/30 16:49:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 16:49:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_8 {"member_only_commentable":false,"description":"8","asset_updated_at":"2018/07/30 16:48:46 +0700","asset_file_name":"8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62457,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91222,"media_folder_id":1591,"created_at":"2018/07/30 16:48:46 +0700","modified_at":"2018/07/30 16:48:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 16:48:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_7 {"member_only_commentable":false,"description":"7","asset_updated_at":"2018/07/30 16:48:32 +0700","asset_file_name":"7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62456,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":134196,"media_folder_id":1591,"created_at":"2018/07/30 16:48:32 +0700","modified_at":"2018/07/30 16:48:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 16:48:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_6 {"member_only_commentable":false,"description":"6","asset_updated_at":"2018/07/30 16:48:18 +0700","asset_file_name":"6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62455,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103309,"media_folder_id":1591,"created_at":"2018/07/30 16:48:18 +0700","modified_at":"2018/07/30 16:48:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/30 16:48:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: