นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

หลัก > apisara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dscf1385-2 {"description":"\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e19\u0e04\u0e23\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15 \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e2b\u0e31\u0e27","asset_updated_at":"2011/07/08 11:20:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":28675,"deleted_at":null,"created_at":"2011/07/08 11:20:01 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSCF1385-2.JPG","updated_at":"2011/07/08 11:20:07 +0700","modified_at":"2011/07/08 11:20:07 +0700","media_folder_id":426,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":68940,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: