นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

AE
Ico64
อภิญญา บุญญะยูวะ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > apinya.b

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_meetpress6 {"modified_at":"2014/01/25 20:03:46 +0700","id":44558,"asset_file_size":30020,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/01/25 19:52:04 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":732,"updated_at":"2014/01/25 20:03:46 +0700","asset_updated_at":"2014/01/25 19:52:04 +0700","asset_file_name":"meetpress6.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_meetpress5 {"modified_at":"2014/01/25 20:03:46 +0700","id":44557,"asset_file_size":30744,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/01/25 19:51:39 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":732,"updated_at":"2014/01/25 20:03:46 +0700","asset_updated_at":"2014/01/25 19:51:39 +0700","asset_file_name":"meetpress5.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_meetpress4 {"modified_at":"2014/01/25 20:03:45 +0700","id":44556,"asset_file_size":33578,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/01/25 19:51:18 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":732,"updated_at":"2014/01/25 20:03:45 +0700","asset_updated_at":"2014/01/25 19:51:18 +0700","asset_file_name":"meetpress4.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_meetpress3 {"modified_at":"2014/01/25 20:03:44 +0700","id":44555,"asset_file_size":27843,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/01/25 19:50:53 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":732,"updated_at":"2014/01/25 20:03:44 +0700","asset_updated_at":"2014/01/25 19:50:53 +0700","asset_file_name":"meetpress3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_meetpress2 {"modified_at":"2014/01/25 20:03:44 +0700","id":44554,"asset_file_size":29359,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/01/25 19:50:33 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":732,"updated_at":"2014/01/25 20:03:44 +0700","asset_updated_at":"2014/01/25 19:50:33 +0700","asset_file_name":"meetpress2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_meetpress1 {"modified_at":"2014/01/25 20:03:43 +0700","id":44553,"asset_file_size":32097,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/01/25 19:50:13 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":732,"updated_at":"2014/01/25 20:03:43 +0700","asset_updated_at":"2014/01/25 19:50:13 +0700","asset_file_name":"meetpress1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_meetpress {"modified_at":"2014/01/25 20:03:42 +0700","id":44552,"asset_file_size":32669,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/01/25 19:49:20 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":732,"updated_at":"2014/01/25 20:03:42 +0700","asset_updated_at":"2014/01/25 19:49:20 +0700","asset_file_name":"meetpress.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_kunying4 {"modified_at":"2014/01/06 11:34:10 +0700","id":44198,"asset_file_size":77546,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/01/06 11:34:06 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e0757","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":732,"updated_at":"2014/01/06 11:34:10 +0700","asset_updated_at":"2014/01/06 11:34:06 +0700","asset_file_name":"kunying4.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_kunying3 {"modified_at":"2014/01/06 11:33:55 +0700","id":44197,"asset_file_size":72746,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/01/06 11:33:51 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e17\u0e33\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e0757","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":732,"updated_at":"2014/01/06 11:33:55 +0700","asset_updated_at":"2014/01/06 11:33:51 +0700","asset_file_name":"kunying3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: